Ercan Eren

"Ercan Eren 1957 yılında Denizli’de doğdu. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat(Ortak çalışma) ve Türkiye’de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma), Geçmişten Günümüze Anadolu’da Bira, İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisatta Yöntem adlarında yayımlanmış yedi kitaba sahiptir. İktisatta Yeni Yaklaşımlar ve Kompleksite ve İktisat adlarında yayınlanmış iki kitabın derleyenlerindendir. Ercan Eren’in iktisatta yöntem, iktisadi düşünce tarih, iktisat felsefesi, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan iki yüze yakın makalesi yayınlanmıştır."

Ercan Eren Kitapları