Murat Hevedanlı

1970 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1994 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında aynı enstitüde doktorasını tamamladı. Yazar 2006 yılından itibaren Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi OFMAE bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın çalışma alanlarını öğretim yöntemleri, biyoloji eğitiminde ölçme değerlendirme, öğretmenlik uygulaması, biyoloji eğitiminde eğitim teknolojileri ve materyal gelişme oluşturmaktadır.

Murat Hevedanlı Kitapları