Özlem Çakmak

Diyarbakır’da, 1975 yılında doğdu. Ortaöğrenimini Diyarbakır Anadolu Lisesinde tamamladı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1998 yılında ikincilikle mezun oldu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde 1999’da Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda “Dolycoris baccarum ve Piezodorus lituratus (Heteroptera: Pentatomidae)’un fosfolipid ve triaçilgliserol fraksiyonundaki yağ asidi içeriği” konulu Yüksek Lisans Tezini 2002’de tamamlayıp aynı yıl Doktora programına başladı. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren Neuroptera (=Planipennia) ordosuna ait bazı türlerin yağ asitleri kompozisyonu” başlıklı Doktora tezini 2006 yılında tamamladı. Biyoloji Eğitimi alanında da araştırmalar yaptı. 2007 yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Özlem Çakmak Kitapları