Blog

Yahudi İnsandan İnsan Yahudi’ye | Burak Atamtürk ve Kenan Mortan ile Bir Entelektüelin Yolculuğu

Blog, Duyurular
Yahudi İnsandan İnsan Yahudi’ye | Burak Atamtürk ve Kenan Mortan ile Bir Entelektüelin Yolculuğu

Medyascope’un Yahudi İnsandan İnsan Yahudiye program serisi, Metin Sarfati’nin aynı adlı kitabı ve yazarın hayatı temel alınarak farklı konuk moderatörler ve alt konu başlıklarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Serinin dördüncü yayını, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Burak Atamtürk ve ekonomist, yazar ve öğretim üyesi Prof. Kenan Mortan’ın gerçekleştirdiği Bir Entelektüelin Yolculuğu; Metin Sarfati’nin Bizdeki İzleri alt başlığıyla izleyiciyle buluştu.

Programda, entelektüelin görevleri ve misyonu üzerinde durulurken, Metin Sarfati’nin bu yolda nasıl bir açılım sunduğu tartışıldı. Aydınlanma üzerindeki eleştirileri ve iktisat biliminin yorumlanmasında edebiyat ve psikolojiden yararlanarak geliştirdiği multidisipliner bakış açısı ele alındı. Sarfati’nin iktisat bilimine farklı bir perspektiften yaklaşması ve bu alanı edebiyat ve psikoloji gibi disiplinlerle harmanlaması vurgulandı.

Türk Yahudi kimliği ve bu kimliğin sorumluluğu da programda öne çıkan konulardan biriydi. Sarfati’nin Türk Yahudi kimliğinin tarihsel ve kültürel boyutlarını ele alırken, bu kimliğin günümüzdeki yansımalarını ve sorumluluklarını nasıl tartıştığı konuşuldu.

Metin Sarfati’nin son dönem çalışmalarında, Spinoza üzerinden aradığı cevaplar da değerlendirildi. Spinoza’nın felsefi yaklaşımlarını temel alarak kendi entelektüel arayışlarına yön veren Sarfati’nin bu süreçte ortaya koyduğu eserler incelendi. Program, Sarfati’nin eserlerinin ve fikirlerinin günümüzdeki yansımalarını ve topluma kattığı değerleri ortaya koyarak izleyicilere derinlemesine bir bakış sunmasının yanında, entelektüel olmanın ve entelektüellerin toplumdaki vazgeçilmez rolünü yeniden sorgulatıyor.

2024 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ

Duyurular
2024 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ

2024 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI BELLİ OLDU!

Editörlüğü, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından yürütülen İktisat ve Toplum Dergisi’nin, araştırmacıları iktisat alanındaki çalışmalara özendirmek, Türkiye’deki iktisat yazınının güçlenmesine katkıda bulunmak, iktisat yazarlarını desteklemek ve makalelerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’nün bu yılki sahibi Sectoral implications of policy induced household credit expansions” (Politika Kaynaklı Hanehalkı Kredi Genişlemelerinin Sektörel Etkileri) başlıklı makalesiyle University of Leeds’ten Esra Nur Uğurlu oldu!

 

 

2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI BELLİ OLDU!

Duyurular
2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI BELLİ OLDU!

2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI BELLİ OLDU!

Editörlüğü,  Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından yürütülen İktisat ve Toplum Dergisi’nin, araştırmacıları iktisat alanındaki çalışmalara özendirmek, Türkiye’deki iktisat yazınının güçlenmesine katkıda bulunmak, iktisat yazarlarını desteklemek ve makalelerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’nün ilk sahibi, 2019 yılında “Connecting to Power: Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics” (Güce Bağlanmak: Politik Bağlantılar, İnovasyon ve Firma Dinamikleri) başlıklı makalesiyle Chicago Üniversitesi’nden Ufuk Akçiğit olmuştu. Akçiğit daha sonra, Almanya’nın en önemli araştırma ödüllerinden biri olan Max Planck-Humboldt Ödülü’ne layık görülmüştü.

2020 yılı İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nün kazananı, teknolojik ilerleme ve demografik geçişin de dâhil edildiği, Türkiye’nin uzun dönem ekonomik büyümesini inceleyen “Long-run economic growth in Turkey: Sources, pitfalls, and prospects” (Türkiye’de Uzun Dönem Ekonomik Büyüme: Kaynaklar, Gizli Tuzaklar ve Olasılıklar) başlıklı makalesiyle, Hacettepe Üniversitesi’nden M. Aykut Attar olmuştu

2021 yılında, Ödül’ün sahipleri, “Wage-led versus profit-led demand: A comprehensive empirical analysis” (Ücret Odaklı Talep ve Kâr Odaklı Talep: Kapsamlı Bir Ampirik Analiz) başlıklı çalışmayla Cem Oyvat (University of Greenwich), Oğuz Öztunalı (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Ceyhun Elgin (Boğaziçi Üniversitesi) olmuştu.

2022 yılında ise, ödüle layık görülen makale, WZB Berlin Social Science Center’da araştırmacı olan Hande Erkut’un kaleme aldığı “Social Norms and Preferences for Generosity are Domain Dependent” (Cömertliğin Bağımlı Değişken Olduğu Durumda Sosyal Normlar ve Tercihler) olmuştu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü başvuruları 31 Aralık 2022 itibarıyla sona ermişti. İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü bu yıl da yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Prof. Dr. Ercan Eren, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Prof. Dr. Erinç Yeldan, Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Prof. Dr. Serdar Sayan, Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil, Prof. Dr. Ayça Tekin Koru, Prof. Dr. Ege Yazgan’dan oluşan Jüri Üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 20.000 TL değerindeki ödüle layık görülen makale belirlendi.

İktisat ve Toplum Dergisi tarafından beşincisi düzenlenen İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’nün bu yılki sahibi “Inequality convergence: A world-systems theory approach” (Eşitsizlik Yakınsaması: Dünya Sistemleri Teorisi Yaklaşımı ve Uygulaması Üzerine) başlıklı makalesiyle Altınbaş Üniversitesi’nden Yasin Kütük oldu!

Ülkeler arasında eşitsizlik yakınsamasının olup olmadığının araştırıldığı makalede, 1990-2018 yılları arasında, 103 ülkenin Gini katsayıları ve Palma oranlarından faydalanılmıştır. Bağımlılık Teorisi üzerine inşa edilmiş Dünya Sistemleri Teorisi’ni temel alan bir yaklaşımın benimsendiği çalışmada, yarı-çeper ülkelerin, merkez ve çeper ülkelere kıyasla, eşitsizlik bakımından daha dezavantajlı olduğu, yani daha hızlı yakınsadığı bulgulanmıştır.

2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!

Duyurular
2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!

İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü 2023

İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

(1) Bu yönetmeliğin amacı İktisat ve Toplum Dergisi’nin Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’la birlikte düzenlediği iktisat alanında yazılmış makale ödülünün şart ve koşullarını belirlemek, dağıtılacak ödülleri ibraz etmek,

(2) Araştırmacıları iktisat alanındaki çalışmalara özendirmek ve Türkiye’deki iktisat yazınının gelişimine katkıda bulunmak,

(3) İktisat alanında makalelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır.

MADDE 2– Bu ödül, hakemli, akademik bir dergide, 1 Ocak 2022– 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayımlanmış olan makaleleri kapsamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU ESASLARI

MADDE 3

(1) Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022’dir.
(2) Ödüle, 40 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler başvurabilir. YÖK’ün mevzuatında tezlerden türetilmiş makalelerin danışmanla birlikte yayımlanması şartı olduğundan, makalelere başvuru gerçekleştiren yazar esas alınacaktır. İkinci yazarın yaşı değerlendirmeye tabi değildir.
(3) Ödüle yalnızca iktisat makaleleriyle başvurulabilir. Yüksek lisans ya da doktora tezlerinden üretilmiş makaleler de geçerlidir.
(4) Katılımcıların Türkiye sınırları içerisinde yaşıyor olması gerekli değildir. Yurt dışından da katılım gerçekleşebilir.
(5) Katılımcılar, başvuru formunu elle doldurup, formları, özgeçmişleri ve basılı 1 nüsha makaleleri ile flaş bellek içerisine yükledikleri, .pdf, .doc veya .docx uzantılı dijital makaleleri, özgeçmişleri ve başvuru formlarıyla birlikte Bağcılar Mah. Şemsettin Günaltay Cad. 283. Sok. 9/7 Ata Apt. Çankaya/ANKARA adresine posta yoluyla göndereceklerdir.
(6) Başvurulan makalenin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
(7) Makaleler, hakemli bir akademik dergide (basılı veya dijital) medya ortamında yayımlanmış olmalıdır.
(8) Ödül için başvuran yazarların öz geçmişlerini iletmeleri gereklidir. Yetkili kişiler, gerekli görüldüğünde yazarların T.C. kimlik kartlarının kopyasını isteme hakkına da sahiptir.
(9) Başvuru koşullarını ve gerekliliklerini yerine getirmeyen makale veya yazarları, uyumsuzluk söz konusu olduğunda değerlendirme ve ödül dışı kalır.

MADDE 4

(1) Ödül için birden fazla makaleyle ya da birden fazla yazarlı ortak makaleyle başvurulabilir. (Tüm yazarlar T.C. vatandaşı olmalı ve yarışmaya katılmak için yazılı izin vermeleri gerekmektedir.)
(2) Katılım, ücrete tabi değildir.
(3) Gönderilen materyaller geri iade edilmeyecektir.

JÜRİ VE ÇALIŞMASI

MADDE 5– Jüri şu şekildedir:

(1) Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü.

(2) Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü.

(3) Prof. Dr. Ayça Tekin-Koru, TED Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü.

(4) Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü.

(5) Prof. Dr. Ercan Eren, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

(6) Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü.

(7) Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

(8) Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi Editörü.

(9) Prof. Dr. Serdar Sayan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

(10) Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi.

MADDE 6

(1) Bir makaleyi tüm jüri üyeleri değerlendirecektir.
(2) Jüriler makaleyi, (a) konu hâkimiyeti ve literatür kullanımı, (b) özgünlük, (c) üretkenlik, (d) tutarlılık, (e) yazı bütünlüğü ölçütlerine göre değerlendirmeye alacaklardır.
(3) Jüri üyeleri, makaleleri 15 gün içerisinde kontrol edecektir.
(4) Jüri, ödülü birden fazla makaleye layık görebilir.
(5) Jüri, ödül vermeyi reddettiği ya da yarışmayı kazanamayan eserlere ilişkin herhangi bir açıklama belirtmek zorunda değildir. Yalnızca ödülü kazananı açıklayacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

MADDE 7

Belirtilen süre sonunda jüri tarafından ödüle layık görülen esere 20.000 TL ödül verilecektir.

MADDE 8

(1) Ödül esere verileceği için, eserin yazarlarına ayrı ayrı ödül verilmeyecektir.

(2) Ödül, jüri tarafından birden fazla makaleye layık görüldüğü takdirde eşit olarak bölünecektir.

(3) Ödüle layık görülen makale İktisat ve Toplum Dergisi 2023 Mart sayısında açıklanacaktır.

(4) Ödül, kazanan eserin yetkili yazarının, başvuru formunda belirttiği banka hesabına yatırılacaktır.

YETKİ

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi İktisat ve Toplum Dergisi Editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’a aittir. 2023 İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü için başvuran kişiler, bu kuralları kabul etmiş sayılır.

İktisat ve Toplum Dergisi Yönetimi

Adres: Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 283. Sokak 9/7 Ata Apartmanı Çankaya/ANKARA EFLATUN BASIM DAĞITIM YAYINCILIK

DANIŞMANLIK YATIRIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OFİSİ

Telefon: +90 312 442 52 10-11
Faks: +90 312 442 52 12
e-Posta: info@iktisatvetoplum.com
www.iktisatvetoplum.com

Yönetmeliği PDF olarak indirmek için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU’nu indirmek için tıklayınız.