Hakkımızda

Uluslararası Yayınevi Beyannamesi için tıklayınız.

Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. olarak 2008 yılının Eylül ayında, ulusal ve uluslararası yayıncılıkta marka olma hedefiyle yayın hayatımıza başladık ve 13 yıl içerisinde bu hedefimizi gerçekleştirebilmiş olmaktan gurur duyuyoruz.

Akademik yayıncılıkta Türkiye’de bir mihenk taşı olmak için çıktığımız uzun soluklu yolda, eğitim ve kültür alanına ilişkin her konuda “Daha iyi nasıl olabilir?” sorusunu daima soran, yenilikçi bir anlayışla ilerlemeyi ilke edinen Efil Yayınevi, Harvard Üniversitesi kütüphanesinden Columbia Üniversitesi kütüphanesine, Washington Üniversitesi kütüphanesinden Zurich Üniversitesi kütüphanesine kadar dünyadaki pek çok önemli üniversite kütüphanelerinin kataloglarında yayınlarının yer bulmasıyla bu çabasının karşılığını almaya devam ediyor.

Türkiye’deki ve dünyadaki bilim insanlarının ve yazarların eserlerinin, kaliteden ödün vermeden toplumla buluşturulması misyonunu üstlenerek, eğitim ve dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz.

Türkiye’deki 183 üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler için alan programlarına uygun ders kitabı ve kaynak kitap eksikliğine çözüm arayarak, üniversitelerin eğitim-öğretim programlarına yönelik ilgili alandaki güncel bilimsel araştırma ve incelemeleri içeren, ders içeriğine uygun, öğrenciler için doğru ve yeterli bir kaynak olma niteliğine sahip eseri yayımlamayı ve yaptığımız araştırmalar ve sizlerden gelecek çeviri yayın önerileri sonucu belirlediğimiz, alanında önemli eksiklikleri giderecek yayınları Türkçeye ve Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyoruz.

Ders kitabı yazmak ve çeviri yapmak zor bir süreçken, yazılan ve çevrilen kitabı yayımlatmak için doğru bir yayınevi bulmanın da bir o kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Yazarlarımıza, yayınevleriyle daha önce yaşamış olabilecekleri olumsuz deneyimleri tekrar yaşatmama kararlılığı ve alanında bir marka olmanın sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Akademik yayınlarımızın yanı sıra, 2010 yılı Ekim ayında, alanda önemli bir eksikliği gideren, İktisat ve Toplum Dergisi’yle dergi yayıncılığına başladık. Aylık ve düzenli olarak çıkmakta olan İktisat ve Toplum Dergisi, güncel iktisat konularının ele alındığı, iktisat ve diğer disiplinlerden Türk ve yabancı akademisyen ya da uzmanların makaleleriyle ve felsefe, kültür-sanat alanlarındaki çok değerli yazıların yayımlandığı bir dergidir. Yayın hayatına başladığı 2010 yılından itibaren arşivlenmesi gereken bir dergi olma özelliğiyle geniş bir okuyucu kitlesine ve iktisatta önemli bir role sahip olmayı başarmış bulunmaktadır.

Kültür-sanat ve çocuk edebiyatı yayıncılığında yayınevimize gelen yoğun talepler ve bu alanlarda yayın hayatına kazandırılması gerektiğine inandığımız yayınları da okuyucularımızla buluşturabilmek için Kitapsaati Yayınları ile şiir, roman, söyleşi, anı, çocuk kitapları, deneme gibi edebiyat türlerinin yanı sıra; sağlık, beslenme, diyet, hobi, spor, kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda çeviri ve telif yayınlar yapmaya başladık. Kısa sürede, Kitapsaati Yayınları’nı da okuyucularımızın takdiriyle bir marka haline getirdik.

2018 yılında ise, akademisyenlerden gelen istek ve yayın gücümüze dayanarak Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisini çıkardık. A. Smith’ten K. Marx, D. Ricardo, J. M. Keynes ve M. Friedman’a değin uzanan iktisat teorisi geleneğine bağlı kalan farklı yaklaşımlara açık bir kimliğe sahip ve yılda 4 defa yayımlanan EfilJournal ile amacımız, iktisat teorisi politikasında yeni açılımları ve yaklaşımları yaratacak yazıları yayımlamak ve akademi dünyası ile genç akademisyenleri tanıştırmaktır.

Çalışmalarımızda yardım ve desteğini bizden esirgemeyen yazarlarımıza, okurlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Genel Yayın Yönetmeni