İktisat ve Toplum Dergisi 107. Sayı: İktisatta Farklı Yaklaşımlar

60.00

Açıklama

İktisat ve Toplum Dergimizin 107. Sayısında iktisat disiplinindeki farklı yaklaşımları irdeledik.

Ana akım iktisat teorilerinin açıklamakta zorlandığı iktisadi olayların varlığı; ana akıma gerek eleştirel gerekse revize edici nitelikte yaklaşan çeşitli akımların ortaya çıkmasına sebep oldu.

İlk olarak, editörümüz Ömer Faruk Çolak “Maliye Politikasının Ekonomi Politiği” isimli makalesiyle, son 10 yıldır süregelen krizi borç krizi olarak nitelendiriyor; Türkiye ekonomisindeki ve dünya ekonomilerindeki maliye politikası ile ilişki sorunları gözler önüne seriyor.

Vedit İnal, Kurumsal İktisadın dünü ve bugününü ele alıyor. Yeni ve Eski Kurumsal iktisat yaklaşımlarını tanımlarken, Eski Kurumsal İktisadın bir alt dalı olan Evrimci İktisat üzerinde özenle duruyor. Erdem Seçilmiş, ana akım iktisadın dönüşümlerini ele alırken, bu dönüşümlerin iktisadi iyileşme için yeterli olup olmadığını sorguluyor.

Meltem Ulusan Polat, “Davranışsal Finansın Ayak Sesleri” isimli çalışmasında Etkin Piyasa Hipotezi’ni davranışsal finans perspektifinde değerlendiriyor ve finansal kararların ardındaki bilişsel önyargıları vurguluyor.

Birol Mercan ve Kıvanç Altıntaş, davranışsal iktisadın liberteryen paternalizm yaklaşımını incelerken, bu yaklaşımın Türkiye’deki örneklerini keşfetmemizi sağlıyor.

Veysel Karagöl çalışmasında Dürtme kavramını ele alırken, Turan Subaşat, Zombi İktisat serisini yeni bir yazıyla taçlandırıyor. Ali Sina Önder ise, çevresel faktörlerin bireyleri yönlendirişini sosyal ağlar ve mahalleler kapsamında ele alıyor.

Leyla F. Arda Özalp, gelir adaletsizliğini Muhteşem Gatsby Eğrisi ile açıklıyor ve bu adaletsizliğin nesilden nesile aktarıldığını vurguluyor. Sacit Hadi Akdede, sanat ve ekonomi arasındaki ilişkiyi Antik Yunan tiyatroları ile günümüz tiyatrolarını karşılaştırarak ele alıyor.

Osman S. Arolat, “Arolat’ın Kitaplığı” köşesinde eski Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın kaleme aldığı “Sevgili Anadolu” kitabını değerlendiriyor.

Son olarak ise, “Öğrencilerden Makaleler” köşemizde Haydar Haluk Ceylan, “Aşk ve Nefret” isimli çalışmasında Avrupa Parlamentosu’ndaki denge değişimlerini değerlendiriyor.

 

Keyifli okumalar dileriz…

Künye

Sayfa Sayısı

96

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2019