İktisat ve Toplum Dergisi 90. Sayı: Büyüme ve Akıl Oyunları

60.00

Açıklama

Dergimizin bu ayki sayısında: Bozkurt Güvenç “Sosyal Demokrasinin Sonu mu?” adlı makalesinde sosyal demokrasi olarak bilinen düzenin, kapitalizm ile komünizme rakip özgün bir üretim düzeni değil, beşeri eşitliği barış ve adalet içerisinde gerçekleştirmeye aday bir ara çözüm önerisi olduğunu çeşitli alıntılara dayanarak ele aldı. Erinç Yeldan “Büyüme, Kaynağı Nereden, Ne Pahasına ve Kim İçin?” makalesinde, büyüme performansının sağlıklı ve sürdürülebilir nitelikte olup olmadığını görmek için harcamaların nasıl finanse edildiğine ve nereye harcandığına bakmanın gerekli olduğuna vurgu yaparken, 2010’lu yıllar boyunca Türkiye’de konut inşaatına dayalı bir yatırım ve büyüme stratejisi uygulandığını belirtti. Nazire Nergiz Dinçer ve Ayça Tekin Koru “Türkiye’de Hizmetler İhracatının Yapısı” makalelerinde hizmet ihracatının sadece hizmetler sektörü tarafından değil, imalat sanayi tarafından da yapıldığını ve Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçısı sektörlerin turizm ve taşımacılık olduğuna değindiler. Mehmet Zanbak ve Selim Çağatay “Coğrafi İşaretler: Kırsal Kalkınmanın Vazgeçilmez Aracı” makalelerinde bir ürünü tanımlayan ün ya da diğer özellikler bakımından sınai mülkiyet hakkı olarak açıklanan coğrafi işaretlerin önemini ortaya koydular. Eren İnci “Sarı Taksiler ve Gri Sulardaki Uber” makalesinde sarı taksi ve Uber arasındaki ayrımları karşılaştırmalı bir şekilde ele alarak kamunun, taksicilik faaliyetlerinde sürdürülebilir ve denetlenebilir bir taksi piyasası oluşturmasının ön planda tutulması gerektiğini anlattı. Alpaslan Akçoraoğlu “Küresel Neoliberal Sistemin Krizi, Çelişkileri ve Direnci: Post-Neoliberal Küresel İktisadi Düzene Geçiş Mümkün mü?” makalesinde Neoliberalizmin 1970’lerden itibaren bir sınıf ideolojisine dönüştürüldüğünü, dolayısıyla neoliberalizmin ulus ötesi kapitalist sınıfın iktisat politika rejimi olduğunu aktardı. Nuran Belet “İki Yakası Bir Araya Gelemeyen Mesele: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” makalesinde toplumsal refah ve kalkınma için ekonomik büyüme ve sosyal faydanın nimetlerinden toplumun her kesiminin yararlanması gerektiğini vurguladı. Anıl Aba “Oyun Teorisi, John Nash ve Akıl Oyunları” adlı makalesinde oyun teorisinin, bir ekonomik aktörün faydasının başka aktörler tarafından etkilendiği durumları incelediğini ve toplumsal karşılığı olmayan bir alan olduğunu açıkladı. Fark Yaratanlar-Röportaj köşesinde Türkiye’nin ilk puzzle üretim satış tesisine sahip ve dünyada ilk üçte yer alan Perre Group ortağı ve Genel Müdürü Hakan Karlar yer aldı. Sosyal Bilimciler Konuşuyor-Röportaj köşesinde ise ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim kadını Prof. Dr. Banu Onaral ve inovasyon alanında çalışan Gözde Kara’nın aydınlanma ve teknolojik kalkınma yolunda fırsat eşitliğinin önemine odaklanan söyleşileri yer aldı. Osman Arolat “İkinci Grup Kurucularından Selâhattin Köseoğlu’nun Hatıratı” makalesinde Mustafa Kemal’e muhalefetiyle öne çıkan grup kurucularından Selâhattin Köseoğlu’nun hatıratına değindi. Kardelen Gürgör “Marx ve Şeriati’de Sermaye, Sınıflar ve Toplum: Yeni Bir Terkip Denemesi” makalesinde Marx ve Şeriati’yi ele alarak Orta Doğu’da emperyalizmin, ekonomi gibi üst yapı kurumlarını belirleyen bir alt yapı olduğunu belirtti.

Keyifli okumalar dileriz.

Künye

ISBN

1-309941-800908

Ebat

20 x 27,5

Sayfa Sayısı

96

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2018