İndirim!

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı

500.00 325.00

Açıklama

ÖN OKUMA İÇİN TIKLAYINIZ.

“Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spekülatif saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve bu saldırılar yeterince kalıcı olduğu takdirde bunların krizlerle sonuçlanmasının kaçınılmaz olduğu fikrini geliştirmeye harcamıştı… Aslında, “Minsky Anı”, Wall Street’de bir slogan haline gelmişti”. –The Wall Street Journal

ÇIĞIR AÇAN ÇALIŞMASINA ÖVGÜLER

“Yirmi beş yıl önce çoğu iktisatçı finansal kuralsızlaştırma ve finansal yeniliklerin erdemlerine methiyeler düzerken, Hyman P. Minsky adında bildiğini okuyan başına buyruk biri, Wall Street’ e ilişkin olumsuz bakışını koruyordu. Aslında O, bankacıların, aracıların ve diğer finansörlerin dönem dönem ekonominin tümünü alevler içinde bırakan, kundakçı rolünü oynadıklarını belirtmişti”.

John Cassidy, The New Yoker

“Konut kredisinden, büyük bir kredi krizine giden güzergah, zayıf bir ekonomi ve çöken finansal modeller bunların hepsi Hyman Minsky’nin öngörüleri ile önceden görülebilmişti. Onun çalışması üzerinde hareket ettiğimiz zeminin ve önümüzdeki yolun anlaşılmasında temel olmaya devam etmektedir”.

George Manus, Baş İktisat Danışmanı, UBS Yatırım Bankası

“Eski bir sorunu yeniden gündeme getirmenin zamanı gelmiştir:Ekonomiler özünde ne kadar istikrarsızdır? Günümüzün çağdaş iktisatçılarının rehberliğinden feyz alacağımıza geçmişin devlerinden bazılarına dönmemiz gerekir. Hyman Minsky’nin çalışması bu konuda özellikle isabetli bir seçim olacaktır

-Jeff Madrick, The New York Times

“Hyman Minsky’nin çalışması hiç bu kadar değerli olmamıştı. Finansal İstikrarsızlık Hipotezi, güvenli, spekülatif ve Ponzi birimleri ile tamamlandığında, ABD emlak ve konut kredisi piyasalarının son beş yılına tam olarak uyuyordu.

Paul McCulley, Murahhas Üye, PIMCO

“Minsky uzun zamandır piyasaların krize eğimli olduğunu ileri sürmüştü. İşte onun da ‘anı’ gelip çatmıştı”.

The Wall Street Journal

Yeni ufuklar açan çalışmasında Minsky, günümüzde yaşananlarla şaşırtıcı bir biçimde ilgili olan çığır açıcı yatırımın finansal teorisini ortaya koymuştur. Küresel ekonominin neden zayıflatan enflasyon, artan işsizlik ve belirgin yavaşlama dönemlerine maruz kaldığı- ve ekonominin neden şimdi önceden öngörmüş olduğu bir kredi krizine girdiğini -açıklamaktadır. İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı,

  • Karmaşık kapitalist ekonomilerin istikrarsızlığa yönelimli doğal eğilimlerini
  • Riski yüksek borç verme uygulamalarının kaçınılmaz sonucu olan genişleme ve krizleri
  • “Spekülatif finansmanı” ve yatırım ve varlık fiyatları üzerindeki etkisini
  • Yüksek işsizlik dönemlerinde tüketimin güçlendirilmesinde devletin rolünü
  • Federal Reserve’in bankalar üzerindeki gözetiminin artması gerektiğini kapsamaktadır.

Henry Kaufman, Henry Kaufman A.Ş. başkanıdır, Minsky’nin ileriyi gören fikirlerini, günümüzün finansal piyasalar ve kurumları bağlamında güncel bir önsözde değerlendirmektedir. Minsky’nin meslektaşlarından ikisi, Bard Üniversitesi Levy Ekonomi Enstitüsü Başkanı Dr. Dimitri B.Papadimitrou ve Enstitünün kıdemli araştırmacısı Dr. L.Randall Wray bugünün ekonomik görünümü ile Minsky’nin ilişkisini yeni bir giriş yazısında açıklamaktadırlar.

Hyman Minsky’nin fikirlerine müthiş ilgi ve saygı Wall Street’e kadar uzanmıştır, üst düzey düşünürler ve finans yazarları Amerika’nın çalkantılı ekonomisini anlatmak için “Minsky anı” ifadesini sıkça kullanmaya başlamışlardır. Uygulamalı iktisat teorisinin bu klasiğini okumak için bundan daha iyi zaman olamazdı.

Hyman P. Minsky, Joseph Schumpeter ve Wassily Leontief’e bağlı kalarak çalışan bir Amerikan iktisatçısıdır. Washington Üniversitesinde, Kalifornia Üniversitesi, Berkeley’de, Brown Üniversitesi ve Harvard Üniversitesinde iktisat öğretim üyesi olarak çalıştı. Minsky, Bard Üniversitesi Levy Ekonomi Enstitüsüne seçkin bilim adamı olarak 1990 yılında katıldı, Ekim 1996 tarihindeki ölümünden birkaç ay öncesine kadar araştırmalarını ve yazılarını burada sürdürdü. Yeni ufuklar açan iki çalışması İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı ve John Maynard Keynes’dir.

Oğuz Esen, Tevfik Fikret Lisesi ve ODTÜ Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden doktora derecesini aldı. Nottingham Üniversitesinde, Fulbright bursu ile Massachussets Üniversitesi, Amherst’te, Levin bursu ile New York Eyalet Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi Profesörü olarak çalışmaktadır.

Künye

Orijinal Adı

Stabilizing an Unstable Economy

ISBN

978-605-4579-56-3

Ebat

16×24 cm

Sayfa Sayısı

416

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2013