İndirim!

Katı Atık Yönetimi: Atık Yönetiminin Temellerine Yönelik Rehber Kitap

450.00 292.50

Açıklama

Evsel, endüstriyel, ve ticari faaliyetler ile tarım, enerji ve diğer alanlardaki prosesler sonucu ortaya çıkan atık miktarının her yıl artması, atıklarla doğru mücadeleyi sağlayacak fonların yetersizliği, doğal yaşam ortamlarının ve enerji kaynaklarının sınırlı hale gelmesi, üretilen ürünlerde çevre dostu malzeme kullanımının yaygın olmaması gibi pek çok nedene bağlı olarak katı atık yönetimi her toplumda giderek artan öneme sahip bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle, modern, uygulanabilir ve sürdürülebilir atık yönetim stratejilerinin belirlenmesinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde güncel ve modern eğitim programlarının hayata geçirilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Avrupa Birliği mesleki eğitim faaliyet programı çerçevesinde yürütülen ve Katı Atık Yönetimi konusunda eğitim kalitesini arttırmayı, becerileri ve iş gücünün hareketliliğini geliştirmeyi ve yenilikçiliği teşvik etmeyi amaçlayan Waste-Train projesinin ürünü olan Katı Atık Yönetimi kitabı, atık yönetiminin temellerine yönelik rehber kitap niteliğindedir.

Bu kitap, Atık yönetiminin bileşenlerini oluşturan atıkların oluşumu, biriktirilmesi, toplanması, taşınması, işlenmesi, depolanması ve çevresel etkiler dikkate alınarak yok edilmesi gibi konulara ilişkin ülkemizdeki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuat ve uygulamaların, farklı ülke ve disiplinlerden akademisyen ve uzmanlar tarafından titizlikle değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. Katı Atık Yönetimi kitabı, karar verme statüsündeki yetkililer, atıklarla mücadele etmesi gereken idareci ve teknik kişiler, akademisyenler, eğitmenler ve öğrenciler için önemli bir referans kitap niteliğindedir.

Künye

Orijinal Adı

THE BOOK OF RUBBİSH – A GUİDE TO THE BASİCS OF WASTE MANAGEMENT 

ISBN

978-605-4160-02-0

Ebat

16×24 cm

Sayfa Sayısı

150

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2009