İndirim!

Açıklama

ÖN OKUMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu kitap, “Para nedir?” sorusuyla başladı. Bu soru barındırdığı iki kelimeden çok daha fazlasını ortaya koyma potansiyeline sahip. Çünkü paranın tanımı tarihsel süreçte farklılaşırken para teorisi de değişti. Sonuç, bugünün küresel ekonomisinde modern para politikasının büründüğü oldukça karmaşık yapı ve bunun beraberinde getirdiği tartışmalar oldu. Neoliberal politikaların hız ve derinlik kattığı finansallaşma süreci parasal ekonomiyi Ortodoks bakış açısının çizdiği katı sınırların dışına çıkardı. Heterodoks yaklaşımlar önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla bugün gelinen noktada parasal ekonomi açısından iyice belirginleşen bu ikilemi her zamankinden daha fazla tartışmak, gelişmekte olan dışa açık piyasa ekonomilerinin politika sürecinde yol açtığı soru işaretlerini ve modern para politikasının dinamik işleyiş yapısını farklı bir biçimde ortaya koymak gerekiyordu. Bu vesileyle eski bir sorudan yola çıkan, gayesi yeni bir bakış açısı sunmak olan bu kitap ortaya çıktı.

Parasallaşmış bir dünyada paranın ne olduğunu anlamak her kuşağın ilgi odağı olmuştur. İktisat teorisinde para, iki ucu keskin bıçağa benzeyen bir konudur. Bazı iktisatçılar için sadece değişim ve mübadele aracı iken, bazıları için ise ekonominin ta kendisi, sermayenin en fetiş biçimidir. Paranın toplumsal, ekonomik, politik ve ahlaki boyutu ise ayrı bir tartışma konusudur. Elinizdeki kitap genelde Ortodoks ve Heterodoks, özelde ise Yeni Uzlaşı ve Post-Keynesyen bakış açılarıyla para-değer, para-fiyat, para-zaman, para-varlık, para-faiz gibi konuları ele almaktadır. Bunun yanında para yaratımı, finans ve para politikaları da tartışılmaktadır. Kitap akademisyenler kadar, bu konuları merak eden talebeler için de faydalı olacaktır.

Prof. Dr. Cem Mehmet Baydur

Künye

ISBN

978-605-2294-66-6

Ebat

16 X 24 Cm

Sayfa Sayısı

280

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2021