Asuman Altay

İzmir’de doğan Asuman Altay ilk, Orta ve Lise eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalından almıştır. Doktora programı öncesi Amerika Birleşik Devletleri George Mason Üniversitesi ve Maryland Üniversitesinde dil eğitiminin yanı sıra doktora düzeyinde bazı dersler izlemiştir. Doktora tez konusu olan “Rant Kollama Teorisi” konusunda kapsamlı incelemelerde bulunmuş ve bazı kurumlar da Türkiye Ekonomisi ile ilgili seminerler vermiştir. 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nın İktisat alanındaki bursiyeri olarak İngiltere Leicester Üniversitesi Kamu Ekonomisi Araştırma Merkezinde Misafir Araştırmacı olarak “Optimal vergileme” alanında çalışmalar yapmıştır. 2000-2001 yılları arası YÖK’e bağlı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde dersler vermiştir. Bugüne kadar Erasmus dersleri kapsamında birçok defa farklı Avrupa Birliği ülkelerinde ders ve seminerlere katılmıştır. 2012 yılında Finlandiya’da YÖK Bursu ile Aile ekonomisi ve Devlet Destekleri kapsamında araştırmalarda bulunmuştur. Üniversite öğretim üyeliğinin yanında uzun yıllar DEÜ Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı, Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, iki dönem Üniversite Yönetim Kurulu Profesör temsilcisi, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği vb. birçok üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2021’den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Maliye Politikası (üç yazarlı), Kamu Maliyesi, Rant Kollama, Temiz Toplum, Avrupa Birliğinin Türkiye’ye Neden İhtiyacı Var, adıyla yayınlanmış kitaplarının yanı sıra birçok yayımlanmış maliye, mali iktisat, Avrupa Birliği, kadın ve aile konusunda makaleleri vardır.

Asuman Altay Kitapları