Burcu Baytemir

15 Eylül 1986’da Ankara’da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesi’nden 2004 yılında mezun olmuş, tam burslu olarak Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürdüğü eğitimini, fakülte ikinciliği ile tamamlamıştır. Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını 2009 yılında başarı ile tamamlamıştır. Şu anda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmakta ve tezini hazırlamaktadır. Eğitimine, devlet bursu ile, 2009-2010 eğitim döneminde Sussex Üniversitesinde International Criminal Law alanında LL .M. (Master of Law) programında devam etmektedir. Başlıca ilgi alanlarını; uluslararası ceza hukuku, insancıl hukuk, insan hakları –özellikle kadın ve azınlık hakları-, siyasi suç kavramı, uluslararası kuruluşlar ve mahkemeler, sivil toplum, aydınlanma, tarih -özellikle yakınçağ dünya ve Türkiye tarihi, sanat ve bilim tarihi- ile felsefe oluşturmaktadır. Son yıllarda, çeşitli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinde aktif olarak yer almakta ve eğitimine halen devam etmektedir.

Burcu Baytemir Kitapları