Burcu Türkcan

Burcu Türkcan, lisans eğitimini Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde 2005 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında aynı üniversitenin İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı’na başlayan Türkcan, 2007 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak meslek hayatına adım atmıştır. 2008 yılında “Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkileri: Panel Data Analizi” başlıklı yüksek lisans tezini savunan Türkcan, yine aynı yıl Ege Üniversitesi bünyesinde İktisat Doktora Programı’nı kazanmıştır. Ardından 2008 yılında Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora tezi için araştırmalarının bir kısmını TÜBİTAK bursiyeri olarak İtalya’da University of Turin’de yürüten Türkcan, 2012 yılında “Yüksek Teknolojili Endüstriler ve Dinamik Bilgi Dışsallıklarının Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. 2013 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümü bünyesinde Yardımcı Doçent olarak ders vermeye başlayan Türkcan, 2018 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. Halen bölümünde Statistics, Tourism Economics, Network Economics, Complexity Economics derslerini lisans düzeyinde; Ekonomik Karmaşıklık Teorisi ve Uluslararası İktisadi Kuruluşlar derslerini lisansüstü düzeyde vermektedir. Burcu Türkcan’ın yazarı olduğu 2018 yılında yayınlanmış “Karmaşıklık Ekonomisi – Diğer Her Şey Sabit Değilken” ve 2020 yılında yayınlanmış “Türkiye’de Bölgesel İktisat – Teori, Uygulama, Politika” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Türkcan’ın editörlüğünü yaptığı “Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi” kitabı da 2019 yılında yayınlanmıştır.

Burcu Türkcan Kitapları