Çağnur Balsarı

1971 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamlamış, ardından Loyola University of Chicago Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmiş ve 2004 yılında ise Boston Üniversitesi’nden Doktora derecesini elde etmiştir. Prof. Dr. Balsarı halen Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi dekanlık görevini sürdürmektedir. İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın akademik danışmanlığı ve Türkiye Kamu Gözetim Kurumu’nun Uluslararası Finansal Raporlama danışmanlık komitesi üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Balsarı TÜRMOB, İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve birçok özel kurumda TFRS, KOBİ TFRS ve muhasebede etik alanında konferanslar düzenlemiş ve eğitimler vermiştir. Prof. Dr. Balsarı’nın araştırma alanı Muhasebede Sermaye Piyasası çalışmaları ve Muhasebe Etiği olup bu alanda yayımlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Üniversitede verdiği dersler arasında, Finansal Muhasebe, Finansal Tablo Analizi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Muhasebede Görgül Araştırmalar bulunmaktadır.

Çağnur Balsarı Kitapları