Sacit Hadi Akdede

Öğrenim Durumu Üniversite Adı Bölüm Adı Ülke Mezuniyet Yılı Doktora VANDERBILT UNIVERSITY EKONOMİ United States 2002 Yüksek Lisans MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY EKONOMİ United States 1996 Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİYE Türkiye 1990 Katıldığı Etkinlikler Etkinlik Türü Katılım Türü Etkinlik Adı Konusu Yeri Tarihi Konferans Konuşmacı KONFERANS AKADEMİK YAYINLAR LİSTESİNE BAKINIZ LÜTFEN TURKİYE VE YURTDIŞI » Hakemli Dergi Makalesi Akdede S.H. ,Do more ethnically and religiously diverse countries have lower democratization? ,Economics Letters ,106 ,2 ,101–104 ,2010 . Akdede S.H. ,Can E. ,The Local Economic Effects of İstanbul Fener-Balat Cultural Heritage Rehabilitation Program ,The Journal of Korean Public Policy, ,Vol.12, ,No.1, ,125-150 ,2010 . Akdede S.H. ,Hodgson D. ,Are Cinema and Theater Complements or Substitutes? An Aggregated Analysis of Turkish Cities ,The Empirical Economics Letters ,9 ,9 ,899-905 ,2010 . Akdede S.H. ,Ogus A. ,Death as a measure of duration of conflict ,Defence and Peace Economics, ,Vol.20 ,6 ,465-476 ,2009 . Akdede S.H. ,Effects of Free passes and economic crisis on attendance in Turkish public theatre: an panel estimation ,The Empirical Economics Letters ,8 ,6 ,555-562 ,2009 . Subasat T. ,Akdede S.H. ,Impact of Good Governance and Economic Freedom on Religiosity ,The Empirical Economics Letters ,8 ,2 ,145-151 ,2009 . Acar Y. ,Akdede S.H. ,Van'da Tiyatroya Katılım Üzerine Ekonometrik Bir Analiz ,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar ,46 ,538 ,27-37 ,2009 . Turan A.H. ,Akdede S.H. ,Bilişim Sistemlerinin KOBİ’lerin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım İle Denizli Ampirik Bir Uygulama ,Ankara Ü. SBF Dergisi ,63 ,4 ,2008 . Turan A.H. ,Akdede S.H. ,Aydın’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bakış Açısıyla Verimlilik Araştırması ,Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi ,15 ,2 ,2008 . Tekeli R. ,Akdede S.H. ,Yerel Yönetimlerde Politik Konjonktür Hareketleri: Türkiye´de Belediyeler Üzerine Bir Uygulama ,İktisat İşletme ve Finans Dergisi ,262 ,89-11 ,2008 . Akdede S.H. ,Hwang J. ,The Empirical Investigation of Disintegrations and Nationalism ,Applied Economics Letters ,Vol. 15 ,13 ,1065-1071 ,2008 . Akdede S.H. ,Hwang J. ,Can E. ,Cultural Diversity, Domestic POlitical Violence and Public Expenditures ,Defence and Peace Economics ,19 ,3 ,235-247 ,2008 . Akdede S.H. ,Evlimoğlu U. ,İzmir´de Tiyatroya Katılım Üzerine Ekonometrik Bir Analiz ,İşletme ve Finans ,Yıl 22 Sayı 252 ISSN 1300-610X ,Mart 2007 ,s:90-98 ,2007 . Tekeli R. ,Akdede S.H. ,Türkiye de Belediye Harcama ve Gelirlerinin İllerin Yakınsamasına Etkisi ,İşletme ve Finans Dergisi ,253 ,50-67 ,2007 . Çolakoğlu S. ,Akdede S.H. ,Increasing returns to diversity and public goods: contribution of Turkey’s accession to the EU ,Studia Regionalia ,18 ,21-28 ,2006 . Akdede S.H. ,. Akdede, Sacit Hadi. The Links Between Economic Liberalization and Productivity Growth. ,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,9 ,101-108. ,2005 . Akdede S.H. ,Akdede, Sacit Hadi. Explicit Derivation of the Bias in the Solow Residual in the Existence of Imperfect Competition and Non-constant Return to Scale. ,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,18 (1). ,2005 . » Hakemsiz Dergi Makalesi Akdede S.H. ,Akdede, Sacit Hadi. Yolsuzluk Ekonomisi, Demokrasi, Adem-i Merkezileşme. , ,Aydın Ticaret Odası Dergisi ,14, ,19-21. ,2005 . » Yurtiçi Bildiri Akdede S.H. ,Bulut Ş. ,THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX AND POLICY IN TURKEY: ECONOMETRIK VIEW ,Sakarya 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu ,Sözlü Sunu ,28.05.2010 . Acar Y. ,Akdede S.H. ,Van´da Tiyatroya Katılım Üzerine Bir Ekonometrik Analiz ,Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi Malatya/Türkiye (Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü´ne layık bulunmuştur) ,Bildiri ,25/05/2007 . Erdal F. ,Akdede S.H. ,Bölgesel Yakınsamada Kamu Yatırımları: Türkiye Örneği ,Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli ,Sözlü Sunum . » Yurtdışı Bildiri Akdede S.H. ,ARE DOMESTIC MOVIES ATTRACTING RELATIVELY MORE AUDIENCE ?AN AGGREGATED PANEL ANALYSIS OF TURKISH CITIES ,16th International Conference on Cultural Economics by the ACEI Copenhagen, 9 - 12 June 2010 ,SOZLÜ BİLDİRİ ,11/06/2010 . Çolakoğlu S. ,Akdede S.H. ,Pazar Büyüklüğü, Çeşitliliğin Artan Verimi, Yeni Üyler ve Aday Ülkeler ve AB Genişlemesi ,18. Geliştirilmiş Avrupa Çalışmaları- Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü, Krakow ve Lodz Polonya, 1-10 Temmuz 2005 ,Sözlü ,04/07/2005 . Akdede S.H. ,Akdede, Sacit Hadi, Erdal, Fuat. Public Capital in Regional Growth Convergence: a Developing Country Test. , Lodz, 2003; 6-11. ,Open Minds Conference, Europe in Global World-blending differences ,SÖZLÜ BİLDİRİ . Akdede S.H. ,Erdal, Fuat , Akdede, Sacit Hadi. Convergence of Income Levels in the European Union and the Candidates: the Role of Economic Freedom. , 2003; 11-17. ,Open Minds Conference, Europe in Global World-Blending Differences, Lodz ,SÖZLÜ BİLDİRİ . Akdede S.H. ,Akdede, Sacit Hadi. On Globalization, Small Countries, Exports. , . ,International Southern Economic Association Conference . » Doktora Tezi Akdede S.H. ,Economic Liberialization and Total Factor Productivity Growth in Turkish Manufacturing Sectors, Vanderbilt University, Nashville TN, USA, December, 2002. ,Ekonomi ,Vanderbilt University ,Nashville ,USA . » Konferans Makalesi Akdede S.H. ,Hotunluoğlu H. ,Economic Development and Religiosity: An Investigation of Turkish Cities ,3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS ,261 ,Izmir University of Economics ,2008 . Çolakoğlu S. ,Akdede S.H. ,Increasing returns to diversity and public goods: contribution of Turkey’s accession to the EU ,18th European Advanced Studies- Institute in Regional Science, Lodz-Cracow, Poland, 1-10 July 2005 ,Tadeusz Markowski, Maciej Turala ,1-12 ,University of Lodz ,2006 . Akdede S.H. ,Akdede, Sacit Hadi, Acartürk, Ertuğrul. Yerel Yönetimlerde Optimum Hizmet Alanı ve Ölçek Ekonomileri. , ,Yerel Yönetimler Konferansı, 3-4 Aralık, 2004, Biga, Çanakkale. ,Ali Akdemir, Mahir Gümüş, Hamit Palabıyık, Sefer Şener ,545-553 ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,2004 . Akdede S.H. ,Acartürk E. ,Yerel Yönetimler ve Optimal Hizmet Alanları ,Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma ,- ,545-552 ,- ,2004 . Acartürk E. ,Akdede S.H. ,Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Türkiye’de Yerel Yönetimler ,Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, ,- ,353-362 ,- ,2004 . » Kitap Akdede S.H. ,Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi Devlet Tiyatroları Örneği ,Ankara ,Efil Yayınevi . » Kitap Bölümü Ogus A. ,Akdede S.H. ,The Effect of Democratization on Growth of Developing Countries ,Economics of Developing Countries ,Tiago N. Caldeira ,Nova Publishers . Akdede S.H. ,Erdal L. ,Avrupa Birliği´ne Üyeliğin Gösteri Sanatları Sektörü Üzerine Etkisi: Bir Rekabetçi Miyopluk İncelemesi ,Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri ,Doç.Dr Selahattin Bekmez ,Nobel Yayın Dağıtım ,2008 . » Araştırma Akdede S.H. ,Armağan E. ,Turan A.H. ,“Aydın İlindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Verimlilik, İnsan Kaynakları ve Bilişim Sistemleri Yönetimi Etkinliği Bakış Açısı ile Analizi” ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,IIBF- 05-003 nolu Proje ,01/01/2005 ,01/01/2007 . Acartürk E. ,Özgen F.B. ,Kılıç R. ,Tekeli R. ,Akdede S.H. ,Büyükşehir ve Aydın İlindeki Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Konusundaki Düşünceleri ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,YYBF-02002 ,15.10.2002 ,01.12.2005 . » Proje Erdal F. ,Akdede S.H. ,Erdal L. ,Türkiye´deki Bölgeler arasında ve iller arasında Gelişme Düzeylerinin Yakınsamasında Kamu Yönetiminin Rolü: Ege İlleri Örneği ,Adnan Menderes Üniversitesi ,Aydın ,Türkiye ,01/03/2005 ,01/03/2006 . » Rapor Akdede S.H. ,Akdede, Sacit Hadi. Macroeconomic Policies of Developed Democracies, Robert J. Franzese Jr. Kitap eleştirisi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2003; 29: 3-4. ,ODTÜ Gelişme Dergisi ,Ankara ,Türkiye ,003; .

Sacit Hadi Akdede Kitapları