Yılmaz Akyüz

Dr. Akyüz akademik kariyerine, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı.  1971’de İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nden ekonomi alanında doktora derecesi aldı ve 1977’den 1983’e kadar Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Orta Dogu Teknik Universitesi’nde doçent olarak görev yaptı.  1984’te UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)’a katılmadan önce ve daha sonra Avrupa’da çeşitli üniversitelerde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu.  2003 yılında UNCTAD’dan emekli olduğunda Dr. Akyüz, Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Bölümünün müdürlüğünü yürütmekteydi.  Hemen sonra Malaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, parasal ve finansal ekonomi alanında uluslarası düzeyde katkıda bulunmuş iktisatçılar için Malezya Merkez Bankası tarafından, bankanın kurucusu adına ihdas edilmiş olan Tun İsmail Ali kürsüsü profesorü olarak görev yaptı. Dr. Akyüz 1995 yılından itibaren UNCTAD’ın Ticaret ve Kalkınma Raporu (Trade and Development Report)’nu hazırlayan araştırma ekibinin başkanı ve raporun baş yazarıydı. Aynı zamanda IMF’deki gelişmekte olan ülkeler grubu (Grup-24) için uluslararası para, finansman ve kalkınma konularında UNCTAD tarafından yürütülen araştırma projesinin koordinatörlüğünü; UNCTAD içinde ve dışında çeşitli araştırma projelerinde yöneticilik; IMF’nin Uluslararası Mali ve Finansal Komitesi ve IMF ve Dünya Bankası’nın Kalkınma Komitesi gibi forumlarda UNCTAD’ı temsil görevlerini yürüttü.  Aralarında Nobel ödülü almış politikacı ve bilim adamlarının da bulunduğu bir çok uluslaralarası insiyatif ve foruma aktif olarak katkı yaptı. 1984’de Türkiye’den ayrıldıktan sonra Dr. Akyüz’ün çalışmaları; Kalkınma Stratejisi ve Politikası, Makroekonomi ve Kur Politikaları ve Uluslararası Mali Sistem üzerine odaklanmıştır.  Dr. Akyüz bu alanlarda, pek çoğu Türkiye dışında basılmış birçok kitap ve makalenin yazarıdır ve çok sayıda kitap ve akademik derginin editörlüğünü yapmıştır.  Zaman zaman misafir profesör olarak ders vererek, birleşmiş milletlerin çeşitli kuruluşları, bazı ülkeler ve sivil toplum örgütleri için araştırmalar, danışmanlık ve proje yöneticiliği yaparak bu alanlardaki çalışmalarına devam etmektedir.

Yılmaz Akyüz Kitapları