Gözde Ersöz

Gözde Ersöz Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sporda Psiko-Sosyal Alanlar üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim dalından Doktora derecesini aldı. 2012 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Florida State Üniversite’nde egzersiz motivasyonu üzerine araştırmalar yaptı. Dr. Ersöz’ün uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok araştırma makalesi, kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca Dr. Ersöz, uluslararası ve ulusal düzeyde yazılan birçok bilimsel projede görev almıştır. Spor ve Egzersiz psikolojisi alanında çalışan Dr. Ersöz egzersiz ve sağlık davranışı, motivasyon, sosyal fizik kaygı, toplumsal cinsiyet, sporda tüketici davranışı gibi konular üzerine araştırmalar yapmaktadır. Dr. Ersöz, Basketbol Federasyonu, Triatlon Federasyonu, Egzersiz ve Spor Piskolojisi Derneği, Spor Bilimleri Derneği, Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği gibi kurum ve kuruluşların komite ve kurullarında görev almıştır. Dr. Gözde Ersöz halen Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği bölümünde görev yapmaktadır.

Gözde Ersöz Kitapları