Mehmet Kesim

İş Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YUNUSEMRE KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR İş Telefonu: +90 (222) 330 7444 Faks: +90 (222) 335 0639 Fakülte: Açıköğretim Bölüm: Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı: Uzaktan Eğitim Bilim Kolu: Uzaktan Eğitim İlgi Alanları: Yeni İletişim Teknolojileri. Uzaktan Öğretim Teknolojileri. HDTV-Yüksek Tanımlamalı Televizyon. DVB -Sayısal Televizyon Yayını-. Teknoloji Yönetimi. Öğrenim Durumu İlkokul: Cumhuriyet İlkokulu, Trabzon, 31/05/1963 Ortaokul: Trabzon Lisesi Orta Kısmı, Trabzon, 31/05/1966 Lise: Çorum Lisesi, 31/05/1969 Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 14/10/1974 Doktora: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 22/02/1985 Bildiği Yabancı Diller 1) İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent: Uzaktan Öğretim, Anadolu Üniversitesi, 10/11/1986 Doçent: Uzaktan Öğretim, Anadolu Üniversitesi, 07/10/1988 Profesör: Uzaktan Öğretim, Anadolu Üniversitesi, 15/12/1993 İdari Görevler 1) 1982-1985 :Radyo ve Televizyon Yapım Merkezi, Alman Teknik Yardım Projesi Teknik Bölüm Başkanı 2) 1993- :Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 3) 1995-2004 :Üniversite Senato Üyesi 4) 1998- 2010 :Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı 5) 1998- :Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1) "Creativty and Innovation in Learning: The Changing Roles of ICT" Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE.July 2009 ISSN 1302-6488, Volume:10 Number:3, 01/07/2009 2) Construct validation of ICT indicators measurement scale (ICTIMS). The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 3(3), 2007. (Öğr.Gör.Yavuz Akbulut ve Prof.Dr.Ferhan Odabasi ile birlikte), 01/10/2007 Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler 1) "X-Işını Cihazları","Kamera Sistemleri ve Monitör Kullanımı","İnternet ve Güvenlik" Özel Güvenlik Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1924, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1007. (Editör:Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul UZUN,Yrd. Doç.Dr.Elif UZUN), ESKİŞEHİR, 01/10/2009 2) "Videonun Tarihi" Fotoğraf ve Hareketli Görüntünün Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1998, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1064. (Editör:Yard. Doç. Dr.Feyyaz BODUR), ESKİŞEHİR, 01/10/2009 3) "E-Öğrenme (Bir Harften Öte Bir Paradigma Değişimi ve Herkes İçin Her Zaman Heryerde Öğrenme)", Değişim Çağında Yükseköğretim Global Trendler-Paradigmal Yönelimler, Editör: Prof.Dr.Coşkun Can Aktan, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Mart 2007, 01/03/2007 4) “HDTV Yüksek Tanımlamalı Televizyon. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya Standart Çalışmaları”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:363, Eskişehir, 1993, PROFESÖRLÜK BAŞVURU ARAŞTIRMASI., 1993 5) “Televizyonda Görüntü Alma ve Saklama Sistemleri-İletişim Teknolojisindeki Yeri ve Önemi”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:270, Eskişehir, 1988., 1988 6) “Kablolu Televizyon ve Uyduların İletişim Teknolojisi Açısından Toplumsal İletişimdeki Boyutu”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:262, Eskişehir,1988., 1988 7) “İletişim Teknolojisindeki Yeni Gelişmelerden Teletext ve Viewdata’nın Uzaktan Öğretimde Kullanılması”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:106, Eskişehir, 1986, DOKTORA., 1986

Mehmet Kesim Kitapları