Meltem İnce Yenilmez

Meltem İnce Yenilmez lisans ve yüksek lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde tamamladıktan sonra doktora eğitimini Kadın İstihdamı ve Kadın İşgücüne olan Talep: Türkiye örneği üzerine yazdığı tez çalışmasıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin İktisat Bölümünden 2010’da aldı. 2001-2006 öğretim yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ve 2015 yılında Santa Cruz Üniversitesi’nde çalıştı. 2008’den itibaren Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2020 Ağustos’tan bu yana Lund Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Massachusetts Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümünde misafir araştırmacıdır. Toplumsal cinsiyet perspektifinden işgücü piyasaları, istihdamda cinsiyete dayalı ayrımcılık, ücret farklılıkları ve kadın emeği konularına ilişkin çok sayıda yurtiçinde ve yurtdışında bildiri sunmuş ve araştırmaları yayımlanmıştır.

Meltem İnce Yenilmez Kitapları