Özlem Çakır

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Aynı yıl Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 2001 yılında “İşe Bağlılık ve Etkileyen Faktörler” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında “Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri” başlıklı teziyle doktora eğitimini DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent unvanını alan Çakır, Şubat 2017’de Profesör unvanını almıştır. Üniversitenin çeşitli birimlerinde idari görevler yürütmüş olup, Ocak 2019’tan bu yana Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. Emeklilik psikolojisi, iş ve özel yaşam dengesi, işe bağlılık, sendikal bağlılık, kadın istihdamı, afetlerde insan kaynakları yönetimi, sendikal örgütlenme, ücret adaleti akademik ilgi alanlarıdır. TÜBİTAK SOBAG Projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almış, BAP destekli projelerde yürütücü ve araştırmacılık yapmış, TÜBİTAK destekli 2237 Proje Hazırlama Eğitimleri Programı kapsamında eğitimler düzenlemiştir. Çalışma yaşamına dair çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları ve bildirileri bulunan ÇAKIR, 1976 Afyon doğumludur. Evlidir ve Ezgi ile Atahan’ın annesidir.

Özlem Çakır Kitapları