Dani Rodrik

DANI RODRIK Harvard Üniversitesi, John F. Kennedy Yönetim Fakültesi’nde Rafiq Hariri Uluslararası Ekonomi Politik Profesörüdür. The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work and Has Globalization Gone Too Far? [Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Açıklığa İşlerlik Kazandırmak ve Küreselleşme Çok İleri mi Gitti?] adlı kitabın yazarıdır.

Dani Rodrik Kitapları