Seçil Sigalı

Doç. Dr. Seçil Sigalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Ana bilim dalı “Finansman” Bölümünden yüksek lisans, aynı üniversitenin İngilizce İşletme Anabilim dalı “İngilizce İşletme” Bölümünden doktora derecesi almıştır. Yüksek lisans tezini “Finansman”, doktora tezini ise “Muhasebe” alanında tamamlamıştır. 2013 yılı itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümünde başladığı görevine, muhasebe doçenti unvanı ile devam etmektedir. Akademik özgeçmişi öncesi 12 sene boyunca, özel firmalarda yatırım uzmanlığı ve muhasebe-finans koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik raporlaması, entegre raporlama, finansal raporlama, finansal analiz, lojistik maliyetler ve muhasebe etiği konularında ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunmaktadır.

Seçil Sigalı Kitapları