Tunç Demirbilek

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Demirbilek, aynı Bölümün Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. İstihdam, toplu pazarlık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sendikal ve mesleki eğitim ile çalışma yaşamında kadın konularında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Çok sayıda makale ve bildirisi ile yayınlanmış 8 kitabı olan Demirbilek, ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü olarak yer almıştır. Kadın İstihdamının Geliştirilmesi (KİG-KSSGM) Projesi çerçevesinde Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği araştırması gerçekleştirilmiştir. İdari görevlerde ve resmi kurullarda görev yapmış olup, İngilizce bilmektedir.

Tunç Demirbilek Kitapları