Pınar Dinç

Ankara’ da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Ankara Hürriyet İlkokulu ve Anıttepe Lisesi’ nde tamamladı.1986’ da Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ ne girdi. Bu bölümdeki lisans eğitimini 1990’ da bitirdi.Aynı yıl girdiği yüksek lisans programını 1992’ de Prof. Dr. Esen Onat yönetiminde yaptığı “Mimarlıkta Ürün Değerlendirme Yaklaşımları ve Kullanım Alanlarının Saptanması” başlıklı tezi ile tamamladı. YBU mimarlık bürosunda (Ankara) çalıştı.1996' da başladığı doktora çalışmasını Prof. Dr. Esen Onat yönetimindeki “Kullanım Sürecinde Değerlendirme Yaklaşımı ile Kent Otobüs Terminallerinde Temel Program Kriterlerinin Saptanması” başlıklı tezi ile Ocak 2000' de bitirdi. 1994 –2002 arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’ nda Araştırma Görevlisi, 2002-2005 arasında da Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Pınar Dinç, 1996-97 TC Ulaştırma Bakanlığı için GÜMMF Döner Sermaye İşletmesi tarafından gerçekleştirilen İzmir Adnan Menderes ve Muğla Dalaman Havaalanları Gelişim Etüdlerinin yapılması çalışmalarında görev almıştır. 2002-2003, II yarıyıl için Henry Van de Velde Mimarlık Bilimleri Yüksek Enstitüsü (Antwerp-Belçika) tarafından davet edilmiş ve burada Uluslar arası Stüdyo’da tasarım eğitimine katılmış ve Mimarlıkta Eleştiri başlıklı seçmeli dersi yürütmüştür. Mart 2005’den itibaren GÜMMF-Mimarlık Bölümü’nde Yard.Doç olarak görevini sürdürmektedir. Mimari Proje 2, Konutta Mekan Kullanımı ve Değerlendirme ve Biçim Gramerleri lisans derleri  ile “Çevre-Davranış Araştırmaları”, “Bina Programlama”, “Mimarlıkta Tasarlama ve Değerlendirme Problemleri” ile “Mimarlıkta Eleştiri” başlıklı Yüksek Lisans derslerini vermektedir.

Pınar Dinç Kitapları