Burcu Kümbül Güler

1976 yılı İzmir doğumlu olan Burcu KÜMBÜL GÜLER, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları programında başladığı yüksek lisansını “Çalışma Hayatında Öğrenilmiş Çaresizlik” konulu teziyle 2002 yılında tamamlamıştır. 2008 yılında aynı enstitüden “Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi” konulu teziyle doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Güler, doktora tezi çalışmaları sırasında 2006-2007 yılları arasında Boston Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Halen Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim dalında yardımcı doçent doktor unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. GÜLER’in, öğrenilmiş çaresizlik, pozitif çalışma psikolojisi ve sosyal girişimcilik alanlarında eserleri bulunmaktadır.

Burcu Kümbül Güler Kitapları