K. Özlem Alp

1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1990-1993 yılları arasında Kız Meslek Liselerinde resim öğretmenliği yaptı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde asistan oldu. 1998’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Halen aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak görevini sürdürmektedir.   Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulunda, “Süsleme Tasarımı”, “Türk Süsleme Sanatı Tarihi”, “Semiotik”, “Türk Süsleme Sanatları Kronolojisi” alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş ve vermektedir. Sanat Eğitimi alanlarına ilişkin yüksek lisans tezleri yönetti.   Ulusal ve uluslararası kültür-sanat, sanat eğitimi kongrelerine bildirilerle katıldı. “İçel El Sanatları”, “Tarsus El Sanatları” ve “Silifke Folkloru” adlı kitapları bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde kültür-sanat ve sanat eğitimine ilişkin makaleleri yayınlanmıştır. 2002 yılında Kalkınma Bankası’nda ilk kişisel resim sergisini açmıştır. Yurtiçinde pek çok karma sergiye eserleri ile katılmıştır.   Sanat Eğitimcileri Derneği’nde (SEDER) genel sekreterlik yapmıştır. Halen aynı derneğin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

K. Özlem Alp Kitapları