Zeynep Deniz Yöndem

Zeynep Deniz Yöndem, Malatya’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında, doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde aynı anabilim dalında 1998 yılında tamamladı. Özel dershanede ve Milli Eğitim Bakanlığında “Rehberlik Uzmanı” ve “RAM Müdiresi” olarak; 1991-1997 yıllarında İnönü Üniversitesinde, 1997-1999 yıllarında ise Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Stresle baş etme, iletişim, danışma psikolojisi ve rehberlik alanında ders, seminer ve konferans çalışmaları bulunmaktadır. Çalışma alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı mesleki gezilere ve konferanslara katıldı. Evli ve iki çocuk annesi olan Yöndem, halen Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Zeynep Deniz Yöndem Kitapları