Zeynep Arıkan

İstanbul’da doğan Zeynep Arıkan; Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü öğrenimini tamamlamıştır. Yazarın; genel ve özel vergi hukuku alanında ulusal ve uluslararası yayınlanmış çok sayıda kitap, kitap içi bölüm, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde; “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı” ve “İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü” olarak görev yapan yazar, pek çok projede proje yöneticisi olarak görev almıştır.

Zeynep Arıkan Kitapları