Zeynep Meral Tanrıöğen

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Eskişehir Adalet İlkokulu’nda ve ortaöğrenimini Denizli Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2000 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2003, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muammer Kunt), doktora öğrenimini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde (2013, Danışman: Doç. Dr. Ramazan Baştürk ve Dr. Öğr. Üyesi Meral Uras Başer) Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında tamamladı. 2017 yılında Dr. Öğr. Üyesi olan yazar, halen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ABD’nda görev yapmaktadır. Dr. Tanrıöğen’in çalışma alanları arasında eğitim 4.0, yaratıcı düşünme, kadına yönelik şiddet gibi konular yer almaktadır. Araştırmacı 2018 yılı Eylül ayında İzmir Mimar ve Mühendisler Odası Kadın Mühendisler Komisyonuna, 29 Mart 2019’da Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilen “Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri” (IITECH- International Instructional Technologies in Engeneering Education) adlı uluslararası konferansa, Şubat 2020’de İYTE tarafından hazırlanan eğitim çalıştayına “Eğitim 4.0 Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi?” başlığı ile davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Yazarın Dokuz Eylül Üniversitesi ALAUM tarafınca hazırlanan Aile Araştırmaları kitabında Metaforlarla Kadına Yönelik Şiddet başlığı altında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Yazar 2018-2020 yılları arasında PAÜ KASUAM Müdür yardımcılığı görevinde bulunmuş 2020 Şubat ayından itibaren PAÜ KASUAM Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Zeynep Meral Tanrıöğen Kitapları