Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 7, Sayı 1

200.00

Açıklama

2024 yılında da iktisat yazını enflasyon, gelir eşitsizliği, iklim değişimi, göç, toplumsal cinsiyet ve yapay zekâ gibi konuları daha çok konuşur oldu. Bu dönüşüm iktisadın Ortodoks bakış açısından kaynaklanan mahkûm pozisyonundan kopmaya başladığını göstermekte. Buna rağmen ana akım iktisat da gücünü koruma telaşında.

Bu tartışmalar iktisada zenginlik katmakta. Dergimizin bu sayısı, söz ettiğimiz zenginliğin göstergesidir diyebiliriz. EfilJournal’ın bu sayısındaki ilk makalenin sahibi Kaan İrfan Öğüt. “Bir Para Politikası Olarak Enflasyon Hedeflemesi ve Eşlik Eden Döviz Kuru Rejimleri” başlıklı çalışmada kredi ve kamu harcamalarıyla yaratılan paranın olası enflasyonist etkisinin nasıl modellenebileceği ve enflasyon hedeflemesine eşlik etmesi gereken döviz kuru rejimi ele alınmaktadır.

“Göçebe Barbarın Peşinde İki Tarih Tezi: Kıvılcımlı ve Karatani” başlıklı makalenin yazarı Çiğdem Boz, Hikmet Kıvılcımlı ve Kojin Karatani’nin düşüncelerini, katkılarını ele alınmıştır. “Mental Health Effects of Term Time Employment for University Students: Evidence from Online Education Period” başlıklı makalenin yazarları Şerife Deniz Kolat, Deniz Göktaş, Jülide Damadoğlu ve Kübra Koç, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında, öğrencilerin dönem içi bir işte çalışma durumları ile depresyon belirtileri taşıma olasılığı arasındaki ilişkiyi ele almaktalar.

“Sosyal Girişimlerin Ekonomi Politiği: Foucaultcu İktidar Analizi” başlıklı çalışmada Güneş Kurtuluş ve Mustafa İnci, Michel Foucault’nun iktidar analizi çerçevesinde Türkiye’deki sosyal girişim modelini tartışmaktalar. “Teknolojik Gelişim ile Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması” adlı makalede Ergün Aktürk ve Sena Gültekin, ekolojik ayak izi ve teknoloji arasındaki ilişkiyi ele alınmaktadır.

Mert Can Duman tarafından yazılan “Türk Sanayiinde İhracat Rekabetçiliği Kalıpları” başlıklı makalede Türkiye’deki ihracat rekabetçiliği kalıpları ele alınarak rekabetçilik analizi yapılmaktadır. Ahmet Salih İkiz tarafından kaleme alınan “Rantiye Devlet Teorisi ve Doğal Kaynak Yoksunu Ülkelerde İşlerliği” başlıklı çalışmada doğal kaynak sahibi olmayan veya sınırlı doğal kaynak sahibi ülkelerde rantçı devlet teorisinin geçerliliği üzerine bazı fikirler üretilmeye çalışılmıştır.

Künye

ISSN

2619-9580

Ebat

16 × 23,5 cm

Sayfa Sayısı

144

Baskı Yılı

2024