Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 7, Sayı 2

200.00

Açıklama

Gelişmiş ülkeler üzerindeki enflasyon baskısı ciddi ölçüde azaldı. Buna karşın iklim değişimi, gelir dağılımı ve borçlanma sorunu, gelecek yıllarda iktisatçıların ve sosyologların akademik çalışmalarında ön sıralarda yer alacak gibi görünüyor. Bu konuların yanında cinsiyet eşitsizliği, göç ve ırk ayrımcılığı da tartışılacak diğer konular olacak.

Dergimizin bu sayısında söz ettiğimiz konulara ilişkin iki makale bulunmaktadır. Bunlardan ilki İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İrem Yörük tarafından yazıldı. Yörük’ün “İş Yeri Cinsiyet Eşitliği Değerlerinin Organizasyonel Çekicilik Üzerindeki Etkisi: İş İlanları Kullanılarak Yapılan Uygulamalı Bir Analiz” başlıklı çalışması cinsiyet eşitliği değerlerinin şirketlerin çekiciliği üzerindeki etkisini ele alınmaktadır. Demografik faktörlere dayalı tercihleri analiz eden çalışma, anket çalışmasına dayanmaktır. Makalede elde edilen veriler analize tabi tutulmuş ve sonuçta kadınlar, evli bireyler ve çocuk bakım sorumluluğu olanlar için ücretsiz bakım emeğini tanıyan ve destekleyen şirketlerin daha çekici olduğu sonucuna varılmıştır.

İkinci makalenin sahipleri İstanbul Üniversitesi’nden Reza Behjati Yalghouzaghaj ve Suna Muğan Ertuğral’dır. Yazarlar “Uzun Vadede Ekonomik Büyümenin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Kapsayıcı Büyümeye Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmalarında uzun dönemde iktisadi büyümenin farklı gelir gruplarının gelir düzeyleri üzerine etkisini ele almaktadır. Çalışmada kapsayıcı ve dışlayıcı büyüme kavramları çerçevesinde yeni bir “kapsayıcılık katsayısı” geliştirilmiş ve G-7 ülkeleri temelinde analiz yapılmıştır.

Dergimizin bu sayısındaki son makale “Türkiye ve Bazı Gelişmekte olan Ülkelerde Kriz Öncü Göstergeleri” başlığını taşımaktadır. Makalenin yazarları Vahap Taştan ve Salih Barışık’tır. Çalışmada finansal serbestleşmenin yarattığı krizleri öncü göstergeler yoluyla tahmin etmeye yönelik bir model geliştirilmiştir.

Künye

ISSN

2619-9580

Ebat

16 × 23,5 cm

Sayfa Sayısı

76

Baskı Yılı

2024