Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 2 Sayı 7

100.00

Açıklama

EfilJournal’ın bu sayısında;

Prof. Dr. İlhan Tekeli “Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor” konusunu ele alıyor. Temsile dayalı Webergil araçsal rasyonalite ve Habermas’ın iletişimsel rasyonellik kavramının ardından gelişimine başlayan temsili olmayan kuramların kent ve planlama hakkındaki görüşlerde yarattığı değişimler epistemolojik ve ontolojik bağlamda irdeleniyor.

Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis “Inequality, Economic Policies, Work and Poverty: The Latin American Protracted Malady” isimli çalışmasında yüzyıllardır incelenen bir konu olan eşitsizliği ele alıyor. Kolonileşme döneminde eşitsizliğin hissedilmeye başlandığı Latin Amerika örneği üzerinden eşitsizliğin sebeplerini irdeliyor.

Doç. Dr. Belgi Turan, Doç. Dr. Ali Berker, Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun, “Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi” isimli çalışmalarında Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nı kullanarak 2004-2015 yılları arası eğitim hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin gelişimini ve bu memnuniyetin belirleyicilerini incelemişlerdir.

Prof.Dr. Hüseyin Özel, “Market System as a “Stark Utopia” isimli çalışmasında piyasa sisteminin üç sorununu; iktisadi nitelikteki “koordinasyon” sorunu, etik nitelikteki bireysel özgürlük sorunu ve sosyal nitelikteki “düzen” olarak tanımlamakta ve piyasa toplumunun bu “fay hatları”, Marx’ın birikim ve fetişizm analizleri, Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” kavrayışı ve Polanyi’nin “ikili devinim” anlayışı kullanılarak incelenmektedir.

Dr. Öğr. Üy. İsmail Kitapcı “Sabri Ülgener ve İktisat Sosyolojisi: İktisat Ahlakı ve Zihniyeti Perspektifinden Bir Değerlendirme” isimli çalışmasıyla Sabri Ülgener’in iktisada getirdiği çok disiplinli yaklaşımı incelemektedir.

Doç. Dr. Ayça Akarçay, Dr. Selin Pelek “Türkiye’de Düşük Ücretli Çalışma ve Kadın İstihdamında Dönüşümler” isimli çalışmalarında 2007-2017 yıllarına ait Hanehalkı İşgücü Anketlerini kullanarak düşük ücretlilerin gelişimini ve kadının istihdamdaki rolünü irdelemektedirler.

Okuyarak kalınız…

Künye

ISSN

2619958015073

Ebat

16X24

Sayfa Sayısı

168

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2019