İktisat ve Toplum Dergisi 19-20. Sayı

60.00

Açıklama

Helen Clark Direnci Kalkınmanın Merkezine Yerleştirmek

Shahid Najam Sürdürülebirlik ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek

İzzettin Önder Stıglıtz Raporu’na Kısmı Bakış

Erinç Yeldan Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir miydi?

Serdar Sayan Özel Soyunma Odasına Tropik  Meyve İsteyen Zurnacı

Feride Doğaner Gönel Sürdürülebilir Kalkınmanın  Kapitalizme  İmtihanı

Turan Subaşat Küreselleşmenin  Sonu Mu?

Meneviş Uzbay Pirili Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi  Politiğe Doğru

Saniye Dedeoğlu Kalkınma ve Ekstra-Küresel Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon Sanayi Örneği

Murad Tiryakioğlu Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve  Rio+20’ye Doğru Türkiye’nin Artan Önemi

Alaatin Aktaş Mevduat ve Hisse Senedi Dağılımına Bak; Gelir Dağılımı Bozukluğunu Anla!

A. Suut Doğruel İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede mi? Krizin Düşündürdükleri

Bayram Ali Eşiyok Türkiye İmalat Sanayiinin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü

Vural F. Savaş Uluslararası Rezerv Paralar: Euro

Ö. F. Çolak Avrupa’da Keynesyen  Programlar  İktidar Değiştiriyor

Cem Başlevent Ekonometrik Seçimler: Hem Kavgasız, Hem Masrafsız

Mahir Fisunoğlu-Görkemli Kazar Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı

Sacit Hadi Akdede Devlet Tiyatroları’nın Özelleştirilmesinin (Kapatılmasının) Politik Ekonomisi

İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi Temel Göstergeler

Künye

ISBN

1309-9418

Ebat

210 x 297

Sayfa Sayısı

127

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2012