İktisat ve Toplum Dergisi 26. Sayı: Türkiye’nin Büyüme Macerası

60.00

Açıklama

Döviz kuru ihracat fiyatlarını yansıyor mu?

Asaf Savaş Akat-Ege Yazgan

Nüfusu “genç ve dinamik” ama türkiye bir alexmanya değil!

Serdar Sayan

Geçmişten günümüze türkiye ekonomisi

Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisi 100. yılda nerede olacak?

Osman Aydoğuş

Hanehalkı borcu, hanehalkı geliri ve uçurum!

Alper Duman

bilim karşısında bilginin araçsallaştırılması

İzzettin Önder

Teşvikler, kamu sabit yatırımları ve bölgesel eşitsizliklerin çözümüne yönelik bir öneri

B. Ali Eşiyok

“Muhteşem yüzyıl’ın” politik ekonomisi

Sacit Hadi Akdede

“mali uçurum”un önlenmesinde bekleyişlerin rolü

Mehmet Feridun Sezer

Godot’ kavramı ve yaşam felsefesi: yaşamın “anlamı”

Yaman Örs

Türk bankacılık sektörü aylık değerlendirmesi

İktisat ve toplum dergisi araştırma grubu

Temel Göstergeler

Künye

ISBN

1309-9418

Ebat

21 x 29,7 cm

Sayfa Sayısı

79

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2012