Doktora Tezlerinin Kitaplaştırılması

DOKTORA TEZLERİNİN KİTAPLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YÖNETMELİK

EFİL YAYINEVİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı,

(1)   Efil Yayınevi tarafından basımına karar verilecek doktora tezlerine yönelik şart ve koşulları belirlemek,

(2)  Sosyal bilimler alanında araştırmacılara ve literatüre katkıda bulunmak,

(3)  Sosyal bilimler alanındaki nitelikli çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır.

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU ESASLARI

MADDE 2

(1)  Katılımcılar tezlerini Word formatında info@efilyayinevi.com adresine “Doktora Tezi Kitaplaştırma Başvurusu” başlığıyla iletmetlidir. Tezde şekil yer alması durumunda, kullanılan şekiller Excel formatında gönderilmelidir.

(2)  Başvurulan tezin dili Türkçe olmalıdır.

(3)  Başvurulan tezin yazar ve tez danışmanın fotoğraflı öz geçmişlerinin iletilmesi gereklidir.

MADDE 3

(1) İlgili alanlarda, yalnızca Değerlendirme Kurulu’nun onayından geçen tezler kitaplaştırılacaktır.

(2)  Yayınevi, basımı onaylanmayan tezlere yönelik bir rapor veya açıklama yapmak zorunda değildir.

(3)  Değerlendirme Kurulu tezi, (a) konu hâkimiyeti ve literatür kullanımı, (b) özgünlük, (c) üretkenlik, (d) tutarlılık, (e) yazı bütünlüğü ölçütlerine göre değerlendirmeye alacaktır.

YETKİ

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Efil Yayınevi Editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’a aittir. başvuran kişiler, Efil Yayinevi Doktora Tezlerinin Kitaplaştırılmasına ilişkin başvuruda bulunan araştırmacılar, bu kuralları kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU KABUL EDİLEN ALANLAR

–          Dil ve Edebiyat Alanı (Alman, İngiliz, Rus Dili vb.)

–          Arkeoloji

–          Antropoloji

–          Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

–          Felsefe

–          İktisat

–          Halk Bilimleri

–          Tarih

–          Maliye

–          Ekonometri

–          İşletme

–          Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

–          Sosyoloji

–          Coğrafya

–          Uluslararası İlişkiler

–          Hukuk

–          Psikoloji

–          Göç Politikaları ve Araştırmaları

–          Sosyal Politika

–          Sahne ve Görsel Sanatlar

–          İletişim Bilimleri

  • Radyo, Televizyon ve Sinema
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Gazetecilik
  • Reklamcılık

–          Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

–          Eğitim Bilimleri