Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1

100.00

Açıklama

EfilJournal, uluslararası kimlikte, hakemli ve süreli bir yayın organı olarak faaliyet göstermektedir. Dergi yılda 4 defa, hem basılı hem de dijital ortamda yayımlanacaktır. Yazı dili İngilizce ve Türkçedir.Derginin Editörlüğünü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Eş-Editörlüğünü ise Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede üstlenmiştir.

EfilJournal, iktisat teorisi geleneğine bağlı kalırken, farklı yeni yaklaşımlara da açık bir yayın politikası izlemektedir. Böylece, iktisat teorisi ve iktisat politikasına, yeni açılımlar ve yaklaşımlarla destek vereceğimizi umuyoruz.

Diğer yandan EfilJournal, özellikle akademi dünyasına yeni soluk getireceğine inandığımız genç akademisyenlere kapılarını sonuna kadar açmayı taahhüt etmektedir.

Ekonomi kuramı, küresel krizden ciddi yaralar aldı. Bu yaraları sarması uzun süre alacak. Krizin faydası; en azından genç iktisatçılara iktisadın neoklasik iktisattan ibaret olmadığını, iktisadı öğrenmek için gerilere gitmek gerektiğini, okumalarının Adam Smith’e kadar uzanması zorunluluğunu göstermesi oldu. Böyle bir eğilimin gelişmesi, iktisat kuramına önemli katkı sağlayacaktır.

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi yayın hayatına bu bakış açısı ile başlıyor. Yani, iktisat kuramının geleneğine sahip çıkacağız. Bundan dolayı, iktisadi düşünce tarihine ilişkin makalelere de yer vermek için çaba göstereceğiz. Derdimiz aslında iktisadı, geçmişinden geleneği yadsımadan yerine oturtmaktır. Daha açık bir ifade ile, iktisadın, diğer sosyal bilim dallarına yönelik üvey davranışını ters yüz edeceğiz. Bunu yapmaya çalışırken akademik kaygılarımıza bağlı kalacağız.

Yani EfilJournal, doçent ve profesör olmak için puan dağıtılmasına aracılık etmeyecek. Dergide sadece ekonomi temelli yazıları yayımlayacak ancak, iktisadın bir sosyal bilim olduğunu unutmadan diğer alanlar ile bağlantısını koparmayan bir yayın politikası izleyeceğiz.

Prof. Dr. Osman Aydoğuş: Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçları ve İnşaat Sektörü: OECD ve AB ile Bir Karşılaştırma

Prof. Dr. Arne Heise, Dr. Sebastian Thieme: University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of Power in Germany.

Prof. Dr. Walter G. Park: An Optimizing Model of R&D, Spillovers, and Intellectual Property Rights.

Prof. Dr. Ercan Eren: İktisadi Modellemede Gelişmeler: Evrim Modellenebilir mi?

Prof. Dr. Sübidey Togan: Road Transport Quotas and Liberalization of Road Transport Markets Between the EU and Turkey

Prof. Dr. Öner Günçavdı: İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı

Prof. Dr. Bülent Güloğlu, Araş. Gör. Murat Güven, Prof. Dr. Harun Öztürkler: Time Series Analysis of the Relationship Between Interest Rate and Private Investment in Turkey

Doktora Öğretim Görevlisi Burcu Türkcan: Türkiye’de İç Turizm Harcamalari ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

www.efiljournal.com

Künye

ISSN

2619958015011

Ebat

19×27

Sayfa Sayısı

176

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2018