İktisat ve Toplum Dergisi 148. Sayı: Bölüşüm Deseni

60.00

Açıklama

AKP Dönemi Türkiye’sinin Bölüşüm Deseni Üzerine Gözlemler – A. Erinç Yeldan

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Yaralı Kentler: Doğuda Deprem Kenti Olmak – Ahmet Yazar

Fikret Şenses Anısına – A. Suut Doğruel, Hakan Mıhcı, İzzettin Önder, Erkan Erdil, İlhan Tekeli, Şevket Pamuk, Nur Keyder, Uğur Eser, Fatma Doğruel, Ester Ruben

Türkçe (Osmanlıca) Okur için Yazılmış İlk “Alman Tarihçi Okulu” İktisat Makalesi: İktisat Bilimi ve Milli İktisat – Dr. Friedrich Hoffmann

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık

Türkiye’de Plastik Poşetleri Ücretlendirme Politikası ve Plastik Poşet Kullanımına Etkisi – Devrim Dumludağ, Gülşah Kocakaya

Kim bu Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar? – Ece Korkut

Türkiye Ekonomi Modeli’nden Liralaşmaya: Bilsay Kuruç’la Röportaj

Röportaj: Prof. Dr. Şebnem Ünal

 

Künye

ISSN

1309941801486

Ebat

19,5 x 27,5 Cm

Sayfa Sayısı

96

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2023