İktisat ve Toplum Dergisi 154. Sayı: Antroposen’de Yaşamak

Açıklama

Arz ve Talep ve Enflasyonla Mücadele – Mahfi Eğilmez

Siyasal Değişim Tartışmalarına bir Bakış –  Ersin Kalaycıoğlu

Antroposen Çağında İklimflasyon ve Fosilflasyon Tehdidi: Dünyanın Bütün Merkez Bankaları Birleşiniz! – A. Erinç Yeldan

Antroposen’de Yaşamak… – R. Funda Barbaros

Hızlı Büyüyen Firmalar hakkında “Doğru Bilinen Yanlışlar” ve Politika Açmazları – Mehmet Teoman Pamukçu

Göç Sorununun Hatay Özelinde Değerlendirilmesi – Nuray Ekşi

Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Eğitim Sistemine Bakış – Sema Aksoy

Türkiye’de İlk İktisat (Maliye) Bölümlerin Açılması ve İktisatçı (Maliyeci) Mesleği – Ercan Eren

Gıybet, nefret ve elit ekonomi akademia’sının gizli yüzü – M. Aykut Attar

Sermaye Piyasası, Çarpık Bilgi, Güven ve Düzenleme – Selim Soydemir

Diyalektik Materyalizm Açısından Kuram ve Uygulama (Teori ve Pratik) Sorunu – Nikolay Bukharin

Rekabet – Teknik Değişme – Kâr Oranları İlişkisi: Eleştirel Realist – Marksist Bir Ontoloji Önerisi – Baver Yeşilyurt, Ekin Bal, Volkan Ahıskalı

Bank of England: Kredi Yaratma Teorisi Vurgusu – Arda Tunca

Kızılay’sız, Sanatsız, Kadınsız – Yaşar Taşkın Koç

Hidiv İsmail Paşa’nınSiparişi: Aida Operası – Gülçin Elif Yücel