İktisat ve Toplum Dergisi 156. Sayı: Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

Açıklama

Yüzüncü Yılında Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi – Mahfi Eğilmez

Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminin Ekonomi Politiği – Ömer Faruk Çolak

Cumhuriyet’in 100. Yılından Kuruluş Yıllarına Bakış: Kalkınma Süreci Nasıl Başladı? – Burcu Türkcan

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Ege Yazgan

Cumhuriyet’in 100. Yılında Savunma Sanayi ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları – Erkan Erdil

Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminde Kurumsallaşma ve İktisadi Büyüme Üzerine – Yasin Kütük

Atatürk’ün Hukuk ve Adalet Anlayışı – Av. Sema Aksoy

“Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” Dev Bir Sıçrama Gerekli! – R. Funda Barbaros

Türkiye’de İktisat ve Hukuk Eğitiminin Değerlendirilmesi Üzerine Yazılmış İlk Kapsamlı Çalışma: Türk Üniversitelerinde İktisat ve Hukuk Alanının Geliştirilmesi – Friedrich Hoffmann

Weimar Cumhuriyeti’nde Hiperenflasyon: Almanların Enflasyon Travmasının 100. Yılı – Yılmaz Aydın

Üzerine Mücadelesi Bitmeyen Bir Kavram: Eşitsizlik – Arda Tunca

Gelecekte Öğrenme ve Eğitim: Yapay Zekâ Uygulamaları – Tarkan Gürbüz

Beyin Göçü ve Teknolojik Yetişme – Mehmet Can Altın

Mezuniyetlerinin Yirminci Yılında Hacettepeli İktisatçılar – M. Aykut Attar

Kriz Çağı’nda Ekonomi-Siyaset İlişkisi: Saad-Filho’nun “Kriz Çağı” Kitabı Üzerine Notlar – Kaan Eroğuz

Türkiye’nin İhracata Dayalı Büyüme Değerlendirmesi – Mert Can Duman

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçişte Müzik Politikaları: Süreklilik mi? Kopuş mu? – Gülçin Elif Yücel