Hüseyin Halilov

  Prof. Dr. Hüseyin Halilov, 22.06.1939 yılında doğmuş (Gırag Kesemen Köyü, Ağstafa İlçesi, Azerbaycan). 1960 yılında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinden Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında mezun olmuş ve aynı Üniversiteye öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 1965 yılında doktora öğrenimini tamamladıktan sonra     Azerbaycan Petrol Akademisine (Üniversitesine) görevlendirilmiş ve sözü edilen Üniversitede Yrd. Döç., Doç. ve Prof. olarak 1995 yılına dek görev yapmıştır. 1969 – 1994  yıllarında Matematik Bölümündeki görevinin yanı sıra aynı zamanda Üniversite  Hazırlık Bölümünün Dekanı olarak da çalışmıştır. Moskova Kimya Enstitüsü, 1985 yılında Halilov’un Dekanlık deneyimini tüm Sovyet Üniversitelerinde hizmeti yararlanma için önermiştir. Prof. Dr. Hüseyin Halilov’un “Ulusal ve uluslar arası yayın organlarında Matematiğin (Özellikle, Hiperbolik, Parabolik, Hiperbolo-Parabolik ve Dördüncü Mertebeden Kısmi Türevli Denklemler için Karışık Problemin Çözümü ile ilgili) ve Eğitim Yöntemlerinin çeşitli dallarına ait 30’un üzerinde bilimsel makalesi yayınlanmış, çok sayıda Uluslar arası ve Ulusal sempozyum ve konferanslara bildiri ile katılmıştır. Üniversitelerin Matematik ve Mühendislik bölümleri için yazılmış ve aşağı yukarı Üniversite Matematiğinin tüm dallarını kapsayan 30’dan fazla ders kitabının (Azeri Türkçesi, Rusça ve Türkçe)  yazarıdır. Onlardan son  sekiz tanesi – Yüksek Matematik 1 ve Yüksek Matematik 2 (Prof. Dr. Hüseyin Halilov, Prof. Dr. Alemdar Hasanoğlu  ve Prof. Dr. Mehmet Can, Literatür Yayıncılık, İstanbul), Diferansiyel denklemler ve Lineer Cebrin Elemanları (Literatür Yayıncılık, İstanbul), Matematik (Prof. Dr. Hüseyin Halilov, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Ertem Matbaa, Ankara), Yüksek Matematik Kılavuzu I. Cilt (Prof. Dr. Hüseyin Halilov, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Eflatun Yayınevi,  Ankara), Genel Matematiğe Giriş I. ve II Cilt ( Prof. Dr. Hüseyin Halilov, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Eflatun Yayınevi,  Ankara) ve Genel Matematiğe Giriş III. Cilt ( Prof. Dr. Hüseyin Halilov, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Yrd. Doç. Dr. Kadir Kutlu, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Özgür Güler, Eflatun Yayınevi,  Ankara) kitapları Türkiye’de basılmış ve aşağı yukarı tüm Üniversitelerde  okutulmaktadır.     Prof. Dr. Hüseyin Halilov, meslek arkadaşları ile birlikte, ilk “Azerice-Türkçe-Rusça” Matematik Terimler Sözlüğü’nün de hazırlayıcısıdır (1995). Prof. Dr. Hüseyin Halilov, 1995 - 2006 yıllarında Kocaeli Üniversitesi’nde, Rektörlüğün daveti üzerine sözleşmeli öğretim üyesi, 2007 yılında doktora tez danışmanı olarak görev yapmış, 2008 yılından ise Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde sözleşmeli öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Hüseyin Halilov, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı da yapmaktadır. Prof. Dr. Hüseyin Halilov, söylenenlerin yanı sıra, bilim, eğitim, tarih, edebiyat ve ahlakla ilgili çok sayıda, dergi ve gazete makaleleri yazmış, aynı zamanda Kocaeli ve Sakarya illerinde öğrenciler ve öğretmenler için çeşitli kurumlarca organize edilen panellerde: “Matematik Nedir?”, “Yaşamın Lokomotofi-Matematik”, “Matematik Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar”, “Orta Çağın Büyük Türk Bilim Adamları”, “Ermeni Yaygarası”,  “Ermeni Yaygarasının Nedenleri”, “Hocalı Soykırımı” vs konularda konuşmalar yapmıştır. Prof. Dr. Hüseyin Halilov, evli ve dört çocuk babasıdır.

Hüseyin Halilov Kitapları