Sevgi Tokgöz Güneş

1988 yılında D.E.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları anabilim dalında yüksek lisansını ve 1998 yılında Çevre Teknolojisi anabilim dalında doktorasını tamamladı. Su ve atık su arıtımı, çevresel etki değerlendirmesi ve alt yapı tesislerinin tasarım ve boyutlandırması çalışma konuları arasında bulunmaktadır. 1989 yılından günümüze D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik ve sanayi destekli Ar-Ge proje çalışmalarını sürdürmektedir.

Sevgi Tokgöz Güneş Kitapları