Tülin Canbay

Tülin Canbay 1969 yılında Aydın’da doğmuştur. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1994) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda doktora (1999) öğrenimini tamamlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi İ.İ.B.F.de araştırma görevlisi (1994-1995) olarak akademik hayatına başlayan Canbay, aynı üniversitede öğretim görevlisi (1995-2000), yardımcı doçent (2000-2001) ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.de yardımcı doçent olarak göreve başlamış, 2002-2005 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F.de (2002-2005) görev yapmış olup halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosunda çalışmaktadır. Manisa CBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Manisa Ticaret Odası Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu üyeliği, Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi görevlerin yanı sıra koordinatör (Farabi Koordinatörü, Erasmus Koordinatörü vb) ve komisyon üyesi (Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti, Etik Kurul, Sosyal Bilimler Enstitüsü komisyon üyeliği) olarak idari görevler de yapmıştır. Temel çalışma alanları vergi, bütçe, göç ve kadın çalışmalarıdır.

Tülin Canbay Kitapları