Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 6, Sayı 4

100.00

Açıklama

Editör’den
2023 yılının son sayısıyla karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Bundan dolayı bu sayının anlamı bizler için daha büyük.

Bu sayımızda dört makale yer almakta. İlk makalenin sahibi Bilkent Üniversitesinden Bilin Neyapti. Neyapti “Yurt içi Talep, Dışa Açıklık ve Büyüme” başlıklı çalışmasında yurt içi talep, dışa açıklık ve büyüme performansı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak test etmektedir. Makale yurt içi emilimin ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını açıklamada önemli bir faktör olduğuna ve dışa açıklığın da büyüme oynaklığıyla pozitif yönde ilişkili olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.

İkinci makalemiz Aras Yolusever, Burak Ünveren ve Ercan Eren tarafından yazılmıştır. Yazarlar bu çalışmada Türkiye’de uygulanan Kur Korumalı Mevduat Programının potansiyel başarı veya başarısızlık halini ve olası dengeleri evrimsel oyun teorisi çerçevesinde incelemekte ve evrimsel durağan dengeye ulaşılma şartlarını araştırmaktır.

Dergideki üçüncü makale, Serpil Yanık ve Timur Han Gür tarafından kaleme alınmıştır. “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Tahmini” başlıklı çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 23 mevduat bankasının son yirmi yılda etkinliği Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Makalede teknik etkinliği, ölçek etkinliği ve saf teknik etkinliği DEA modelleri ile tahmin edilmiştir.

Bu sayımızdaki son makale Hacı Bayram Veli Üniversitesinden M. Haluk Ergüven’in yazdığı “Yeni Üretici Güçlerle Yeni Bir Dünyaya” başlıklı çalışmadır. Ergüven makalesinde üretimde robotik sistemlerin kullanılmasının yaratacağı etkileri farklı boyutlarıyla ele almaktadır.

Gelecek sayıda görüşmek üzere.

Ömer Faruk Çolak
Sorumlu Editör

 

Künye

ISSN

2619-9580

Ebat

16×23,5 Cm

Sayfa Sayısı

85

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2023