İktisat ve Toplum Dergisi 105-106. Sayı: İklim Değişimi ve Ekonomi

45.00

Açıklama

İktisat ve Toplum Dergimizin 105-106. Sayısında iklim değişiminin gerek dünyada gerekse ekonomideki etkilerini işledik.

İklim değişiminin sebep olduğu felaketler ve bu felaketlerin sosyo-ekonomik maliyetleri, zaman tercihleri, beklentiler ve tüm konuları farklı perspektiflerde ele alan değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını bu sayımızda bulabilirsiniz.

Levent Kurnaz ve Sevil Acar “Karbonun Sosyal Maliyeti” isimli çalışmalarıyla zaman tercihine bağlı olarak karbon salınımını maliyet kapsamında irdelemektedir.

Nurhan Yentürk, Kamu güvenlik harcamaları ve eğitim harcamalarını karşılaştırırken, Osman Aydoğuş, Türkiye ekonomisinin yıllarca emanet edildiği inşaat sektörünün geçmişte başarılı bir politika olmadığını ve bu durumun ekonominin geleceğini de karartacağını belirtmektedir.

Şiir Erkök Yılmaz ise, temel bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kullanılan PISA test sonuçlarıyla OECD ülkeleri ve Türkiye arasında bir kıyaslama yapmaktadır.

Sayımızda Daron Acemoğlu’nun “It’s Good Jobs, Stupid” isimli makalesinin Türkçeye çevrilmiş haline de yer verilmektedir. Acemoğlu, işgücü piyasasını değerlendirdiği bu çalışmasında, iyi işlerin yaratılmasında teknolojinin, kurumların ve eğitimin oynadığı rolleri tartışmaktadır.

Mohammed Seid Hussein, geçmişte Türkiye’yle benzer ekonomik koşullara sahip olan Güney Kore’nin otomotiv sektörünü ele alırken, Ümit K. Seyfettinoğlu, Şebnem Arık ve Selim Çağatay açık yenilik kavramını sanayi politikası perspektifinde değerlendirmektedirler.

Erdem Seçilmiş, post-modern filozofların iktisadi görüşlerine yer verilen post-modern ekonomiyi ele alırken, Burcu Türkcan’ın öğrencileri Ömer Çetin Kaya, Cemre Yenilmez, Hüseyin Küçükçoban ve Mahtab Alam ile birlikte yaptığı çalışma, kırılgan beşliyi karmaşıklık ekonomisi perspektifiyle irdelemektedir.

A.Beyhan Akay, Türkiye’deki bankacılık sektörünü, 2008 ve 2018 krizleri kapsamında gerçekleşen finansal dolarizasyon ve kredi takipleri aracılığıyla irdelemekte, son olarak ise Osman S. Arolat’ın “Arolat’ın Kitaplığı” köşesinde ressam İbrahim Balaban’ın ilk kitabı İZ’e yer verilmektedir. Keyifli okumalar dileriz…

Künye

Sayfa Sayısı

112

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2019