İktisat ve Toplum Dergisi 108. Sayı: Bir Bilge İktisatçı: Korkut Boratav

45.00

Açıklama

Bu sayıda:
Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Korkut Boratav
Krizlerdeki Kayıplar ve Uzun Durgunluk / Osman Aydoğuş
İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme / Ayça Tekin Koru
Türk Tarım Sektöründe Örgütlenme ve Fiyatlara Etkisi / Sibel Cengiz
Zombi İktisadın Eleştirisi 2 – Kısa Dönem / Turan Subaşat
Endonezya’nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası / Murat Çokgezen
Ekonomik Karmaşıklık ve Teknolojik İlinti Bağlamında Bölgesel Akıllı Uzmanlaşma Yaklaşımı / Burcu Türkcan
İktisatta Heterodoksi / Hüseyin Özalp
Kimin Enflasyonu? / Mert Can Duman
Alem”ler”in Para Birimi: BitCoin, Felsefe Tarihi, Zaman ve Mekânda Bir Zihin Yolculuğu / Bora Tamer Yılmaz
Para Politikasında Yeni Stratejiler: İş Çevrimlerinden Finansal Çevrimlere / Veysel Karagöl
Nazım’ın Polemikleri Üzerine / Osman Arolat
Enflasyon ve Kavanoz Kapakları / Berk Duran Kayabalı

Künye

Sayfa Sayısı

80

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2019