İktisat ve Toplum Dergisi 111. Sayı: Demokrasi ve Ekonomi

60.00

Açıklama

İktisat ve Toplum Dergisi 111. Sayısında “Demokrasi ve Ekonomi” başlığını birbirinden önemli akademisyenlerle, STK Başkanlarıyla ve siyasal partilerle birlikte ele alıyor.

“Demokrasi ve Ekonomi” konusuyla alakalı görüş bildiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Demokrasi İşçinin Ekmeğidir” başlıklı yazısında “Türkiye işçi sınıfı, borçla yaşamaya, yani finanssermayesine mahkûm hale getirildi.” ve “Yaşanabilir bir ülke için emeği, demokrasiyi, eşitliği, adaleti, barışı, laikliği temel alan; akla, bilime ve sosyal hukuk devleti anlayışına dayalı yeni bir toplumsal sözleşme şarttır.” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Türkiye’nin değişmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren yeni bir anayasadan geçtiğini belirtmek istiyoruz.” ve “Tarih boyunca, hangi rejimle yönetilirse yönetilsin, tüm kalkınma politikalarının, ideolojilerinin temel hedefi insan ve toplumun mutluluğunu, refahını, hayat standardını artırmak olmalıdır.” diyerek demokrasi ve ekonomi konusunu değerlendirdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Anti-demokratik yönetimlerin en büyük darbeyi işçilere vurduğu, onların sendikal hak ve özgürlüklerini yok ederek sadece işveren örgütlerinin faaliyetlerinin serbest bırakıldığı bu dönemlerde emeğin insafsızca sermayenin çıkarlarına terk edildiği bir ortam hazırlandığı bilinmektedir.” diyerek demokrasinin önemini vurguladı.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise, “2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından olağanüstü hâl koşullarında, sağlıklı bir tartışma ortamına izin verilmeden Anayasa değiştirilmiş, kuvvetler ayrılığını bitiren, Parlamento’yu işlevsiz hale getiren ucube bir rejim milletimize dayatılmıştır.” Ve “Türkiye’nin bir an önce bu çıkmaz yolu terk etmesi ve cumhuriyetimizi birinci sınıf bir parlamenter demokrasiyle taçlandırması sadece özgürlüklerimizin korunması için değil, ekmeğimizin, aşımızın, işimizin korunması bakımından da zaruridir.” İfadelerini kullandı.

İTD “Ekonomi ve Demokrasi Tartışması” başlığı altında değerli yazarlara ve akademisyenlere iki soru yöneltti. İlhan Tekeli, Sübidey Togan, Mahfi Eğilmez, Aykut Lenger ve Süleyman Değirmen bu soruları yanıtladı. İlk olarak, sağcı ve popülist liderlerin varlığında neden ekonomik sorunların arttığı ve bu durumun demokrasiyle ilişkisi küresel bağlamda değerlendirildi; ardından Türkiye’deki ekonomi ve demokrasi ilişkisi tartışıldı.

Erinç Yeldan, “Endişeler Çağı” başlıklı yazısıyla küresel ekonomide meydana gelen sorunları değerlendiriyor. Ercan Eren, “İktisadın ‘Gizli’ Tarihi: Sosyalizm ve Neoklasik İktisat” başlıklı çalışmasıyla iktisat tarihine bakış açımızı değiştiriyor.

Editörümüz Ömer Faruk Çolak,  iktisat ve demokrasi ilişkisini İslam ülkeleri kapsamında değerlendiriyor. Uğur Eser, neoliberalizm ve popülizmin etkilerini küresel çapta irdeliyor ve bu etkilerin Türkiye’deki yansımalarını gün yüzüne çıkarıyor.

Erdal Atabek, demokrasi ve ekonomi kavramlarını sosyolojik olarak değerlendiriyor ve toplumun küreselleşme sonucunda farklılaşan davranışlarını ele alıyor.

Çiğdem Boz, “Devlet ve Piyasanın Ötesinde” başlıklı yazısıyla demokratik ortamda meydana gelen krizlerin giderilebilmesi için dayanışmanın gerekliliğini vurguluyor. Mert Can Duman ise demokrasi ve ekonomi kavramlarını inovasyon ve teknoloji bağlamında irdeliyor.

Serdar Sayan, Türkiye’nin cari açık sorununu değerlendirirken; küresel ekonominin en büyük problemlerinden biri olan eşitsizliği ise Asena Caner ele aldı.

“Sosyal Bilimciler Konuşuyor” köşemizde duayen iktisatçı İzzettin Önder’i ağırladık. Kapitalizm ve kapitalizmin ışığında değişen iktisat teorileri ve politikaları üzerine nitelikli bir röportaj gerçekleştirdik.

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde 2 oturum gerçekleştiren İTD, “İktisatçılar ve İktisatları” başlıklı oturumu okurlarına sunuyor! Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın moderatörlüğünde Asaf Savaş Akat, Hüseyin Özel ve Seyfettin Gürsel’in konuşmalarını bu sayımızda bulabilirsiniz.

Son olarak “Öğrencilerden Makaleler” bölümümüzde Duygu Kaplan “Görünmez Kadın” başlığında işgücünde kadının rolünü ve karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldı.

Künye

ISBN

1309941801110

Sayfa Sayısı

144

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2020