İktisat ve Toplum Dergisi 116. Sayı: Ekonomiye Virüs Bulaştı

60.00

Açıklama

Bu sayıda:

Yanlış Sorunun Doğru Cevabı Olmaz: IMF’ye Gidelim mi? Osman Aydoğuş

Devletin Pandemide İşini Kaybedenlere Verdiği Aylık Nakit Desteği Osmangazi Köprüsü’nden Kaç Kere Geçiriyor? Serdar Sayan

Üketim Kapitalizmi, Dijital İstihdam ve İş Hukukunda Yeni İhtiyaçlar Gizem Yardımcı, Altuğ Yalçıntaş

COVID-19 Salgını, Reel Etkiler ve İşsizlik M. Aykut Attar

COVID-19’un Ekonomi ve İstihdam Üzerinde Yarattığı Etkilere Verilecek Yanıt Küresel Çapta Tam ve Etkin İş Birliğinden Geçiyor Numan Özcan, Claudio Tomasi

1923’den Günümüze Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Bütçe Açıkları Üzerine Etkisi Nazan Susam

İktisat, Kriz ve İş Birliği: “Ahlak Bilimi Yaklaşımı” Ercan Eren

Yükselen İktisadi Popülizm ve Post Keynesçilik: COVID-19 Pandemisi Sonrası İktisadi Düşüncede Meydana Gelebilecek Gelişmeler Ahmet Faruk Aysan

Bir Beşeri Sermaye Göstergesi Olarak (İlçelere Göre) Ortalama Okullaşma Yılı Nurgül Evcim, M. Ensar Yeşilyurt

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Şiir Erkök Yılmaz

Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye’nin Değişimi Fikret Şenses

Ekonomi Politik Bir Film Denemesi: Görünmez Bir Virüsün Görünür Kıldıkları Çiğdem Boz

COVID-19 Sonrası Çin’in İhracatındaki Azalma Türkiye Tarafından Karşılanabilir mi? Erginbay Uğurlu

Krizi Fırsata Çevirmek: Korona Virüs ve Sağlık Turizmi Burcu Balsever, Berk Kayabalı

Künye

Sayfa Sayısı

120

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2020