İktisat ve Toplum Dergisi 143. Sayı: Savaştan Beter

45.00

Açıklama

Bedava Yaşıyoruz, Bedava – Ayça Tekin-Koru

Yeni Şeyler Söylemek Lazım: “Ekonomik Büyüme” Fetişine Karşı “Küçülmek İyidir!” – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Hükümetler, Sermaye Sınıfı ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM): Hayaller ve Gerçekleşmeler – Osman Aydoğuş

Yuvarlak Masa: Türkiye’de ve Dünyada Enflasyon – Ömer Faruk Çolak, Gülçin Özkan, Serdar Sayan

Vural Fuat Savaş Anısına

Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları – Erkan Erdil

Türk Ekonomisinde Walrasgil Olmayan Bir Denge Geçerliyse Makro Fiyatları Nasıl Analiz Etmeliyiz? – Cem Mehmet Baydur

Fark Yaratanlar – Şerif Can Ünver

Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” – Sacit Hadi Akdede

Üçüncü Dünya Savaşı Sessizce Yapıldı ve Bitti, ya Dördüncüsü? – Ergun Türkcan

Dış Şoklar, Yanlış İktisat Politikaları, Dış Borç Krizleri ve Yeniden Yapılanma: Lübnan ve Sri Lanka Örnekleri – Sübidey Togan

 

Künye

ISSN

1309941801431

Ebat

19,5 x 27,5 Cm

Sayfa Sayısı

102

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2022