İktisat ve Toplum Dergisi 157. Sayı: Plan Yapmak

Açıklama

Yaşadığımız Enflasyonun Kökenleri – Mahfi Eğilmez

Merkez Bankası’nın Güvenilirliği Meselesi – A. Erinç Yeldan

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Üzerine – İzzetin Önder, Mahfi Eğilmez, Selva Demiralp, Timur Han Gür, Ömer Faruk Çolak, Süleyman Değirmen

Son Yıllarda Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları Hakkında Düşünceler – Nur Keyder

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Nazire Nergiz Dinçer

DPT’nin 63. Kuruluş Yılında Dünyada ve Türkiye’de Plan Yapmak Mümkün mü? – Ergun Türkcan

Osman S. Arolat Anısına

Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Cumhuriyet Üzerine – Ersin Kalaycıoğlu

Gelişmekte olan Ülkeler ve İktisadi Liberalizm – Sübidey Togan

İklim Değişikliğinin 2023 Yılındaki Güncel Durumu – R. Funda Barbaros

Neoklasik Modelde İçbükey Üretim Olanakları Sınırının Eleştirisi – Turan Subaşat

İlk Türk İktisatçı Müderris (Profesör) Kimdi? Türkiye İktisadi Düşüncesinde Prof. M. Zühtü İnhan’ın (1881-1970) Yeri – Ercan Eren, Alaaddin Tok

Günümüzün Eşitsizlik Sorunu – Arda Tunca

AraştırMA! üniversitelerimiz ve bazı anılarım – M. Aykut Attar

LNG Ticaretinin LNG Gemi Filosuna Etkileri – Mehmet Saya

Dante’nin Cehennemi – Gülçin Elif Yücel