İktisat ve Toplum Dergisi 158. Sayı: Sermaye ve Enflasyon

Açıklama

Gelir ve Tüketim İlişkileri Üzerine Makroekonomik Bir Analiz – Mahfi Eğilmez

Türkiye’de Derinleşen Yapısal Kriz Eğilimi ve Kâr İtilimli Enflasyonun Dinamikleri – A. Erinç Yeldan, Ahmet Haşim Köse, Korkut Boratav

İmalat Sanayinde 100 Yıllık Bölüşüm Bilançosu – Serdal Bahçe

21. Yüzyılın Siyasal Yönetim İlkeleri ve Türkiye – Ersin Kalaycıoğlu

Uzun Vadeli Düşük Emisyonlu Kalkınmaya Geçişi Hızlandırmak: COP28 – R. Funda Barbaros

Asya İmparatorlukları, ATÜT ve Osmanlı – Ergun Türkcan

Döngüsel Ekonominin Arkaplanı Üzerine – Arsev Umur Aydınoğlu

Neoklasik Modelde İçbükey Üretim Olanakları Sınırının Eleştirisi (2) – Haberler – Turan Subaşat

1908 Sonrası İktisat Eğitiminde Ziya Gökalp Etkisi – Ercan Eren

Doğru Eğitim Doğru Meslek: Doğru Eşleşme Neden Önemli – Oytun Meçik, Uğur Aytun

MEPI Üzerinden Enflasyonun Üniversite Öğrencilerinin Hayatı Üzerindeki Etkisini Anlamak: ODTÜ’de Bir Araştırma – Dilay Açıl, Melisa Aydemir, Levent Kısa, Ata Mert Özbek, İdil Özyünlü, Niyazi Emir Tekin, Görkem Topal, Ahmet Hakan Yıldız, Samet Yüksel

Röportaj: Oğuz Arıcı – Gülçin Elif Yücel

Cumhuriyetin Işığında Veteriner Hekimlik: Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk – Zeynep Özrendeci